Äktenskap

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En formbunden överenskommelse mellan två personer om att leva tillsammas som makar.

Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Efter vigseln blr de förklarade makar. Äktenskapet medför en rad rättsverkningar

Äktenskapet är sedan 1 juni 2009 könsneutralt, dvs att det inte finns något krav på att de båda makarna ska vara av olika kön.