Äktenskapsförord

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Äktenskapsförord är en skriftlig handling genom vilken makar eller blivande makar bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen skall vara giftorättsgods.