Återgång

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Återgång av avtal innebär i princip att vardera parten skall återlämna motpartens prestation eller ersättning för dess värde. Vid köp skall alltså köparen lämna tillbaka köpeobjektet och säljaren den köpesumman som han tidigare kan ha mottagit, se exempelvis NJA 1998 s. 99 avseende köp, NJA 2010 s. 617 patent. Jämför med termen negativt kontraktsintresse.