Diskussion:Denuntiation

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Denuntiation är det meddelande som skickas till en gäldenär om borgenären överlåter vissa sorters fordran till tredje person. Om en fordran avser ett värdepapper i form av ett enkelt skuldebrev, så är överlåtelsen ogiltig om denuntiation inte sker, se 31 § Lag (1936:81) om skuldebrev. Det innebär att en ny förvärvare, den nye borgenären, kan inte kräva gäldenären på pengar i enlighet med fordran.

Felrapport

Det saknas tydligen text här, trots att det är ett så viktigt begrepp. Dessutom borde det anges hur denuntiationen skall gå till.