Diskussion:Kränkning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

"Exempel på detta är att en person som frivilligt ger sig in i/startar ett slagsmål inte kan åberopa att denne blivit kränkt av slagen som utdelats under samma slagsmål (om inget helt förutsägbart inträffat under slagsmålet)."

Borde det inte stå "oförutsägbart"?

Kränkning

Kränkning är en ideell skada som inte kräver att fysisk skada uppkommit, psykisk skada är i sig självt nog. Trots att kränkningen kräver ett brott i grunden är det inte nödvändigt att skadevållaren dömts för brottet. Det krävs dock att kränkningen är särskilt riktad mot en eller några specifika personer, inte en obestämd grupp av människor (exempelvis anonyma människor i en stor byggnad) för att bestämmelsen ska aktualiseras. Kränkningen ska bedömas objektivt, inte utifrån den kränkta personens uppfattning. Vidare information om skadestånd vid kränkning finns i SkL 2 kap. 3 §.

Felrapport

,6 § Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Därvid skall särskilt beaktas om handlingen

   1. haft förnedrande eller skändliga inslag,
   2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa,
   3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet,
   4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller
   5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

De uppsåt med avsikten att kränka någon via "allmän uppmärksamhet" är obefintliga. Den som gjort denna skrivelse måste byta planet, hur låter det? Klart som korvspad att ingen med sinnesfrid nu och som sedan vill behålla densamma kommer att missbruka sitt beroende, av vad/ vem? ej heller kommer att missbruka sitt förtroendeförhållande, av vad eller till vem? Skrivningen kan inte innehålla mer än ett förhållande per sats! Ett förtydligande;

1: haft förnedrande inslag, 2: haft skändliga anslag, 3: riktat sig mot någon med särskilda svårigheter. 4. missbrukat ett förtroende i form av ett beroendeförhållande, 5. missbrukat ett förtroende i form av ett förtroendeförhållande.

Generellt måste alla gamla löss tas bort från bestämmandesituationer.... Tolka det den som kan!

Felrapport

(om inget helt förutsägbart inträffat under slagsmålet)

Torde stå "oförutsägbart"