Diskussion:Tvångslikvidation

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

Med tvångslikvidation avses sådan likvidation som en myndighet skall besluta om för det fall att vissa i lagen stadgade åligganden inte har uppfyllts. Regler om tvångslikvidation avseende aktiebolag finns i 25 kap. aktiebolagslagen.