Kategori:Avtalsrätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det rättsområde som behandlar frågor om avtals ingående, innehåll, giltighet, m.m.

Avtalsrätt är den centrala delen i Förmögenhetsrätt, och kan delas upp i allmän avtalsrätt om ingående, ogiltighet, fullmakt etc. i allmänhet, samt speciell avtalsrätt (eller kontraktsrätt) om specialiserade typer av avtal (köp, kreditavtal, försäkringsavtal, uppdragsavtal etc). Avtal som rör anställning betraktas traditionellt som ett separat rättsområde (arbetsrätt).