Kategori:Internationell privaträtt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Regler för lagval, juristdiktion/forumval och verkställighet vid gränsöverskridande tvister.

Till den internationella privaträtten hör frågor om man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landsgränser. Det är framförallt tre frågor som behandlas:

  • Vilken domstol är behörig att ta upp frågan (jurisdiktion)
  • Vilket lands lag ska gälla? (lagvalsregler)
  • Ska en dom som fastställts i ett land kunna verkställas i ett annat land? (verkställighet)

Det är upp till varje stat att reglera dessa frågor i sin nationella lagstiftning, men det finns flera konventioner och internationella överenskommelser som syftar till att harmoniera denna lagstiftning. Men då inte alla länder ännu har samma regler är det fullt möjligt att två domstolar i två olika länder kan anse sig behöriga att ta upp samma fråga utan hinder av litispendens.

Den internationella privaträtten är viktig i både avtalsrätten, skadeståndsrätten och familjerätten.

Underkategorier

Denna kategori har endast följande underkategori.

Sidor i kategorin "Internationell privaträtt"

Denna kategori innehåller endast följande sida.