Likabehandlingsprincipen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde.

Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna enligt art. 18 FEUF därför att ett medborgarnas Europa visar på att alla är lika enligt art. 1 FEU. Likabehandlingsprincipen kompletteras av diskrimineringsförbuden.

Likabehandlingsprincipen för tullar

Återfinns i art. 110 FEUF och innebär att produkter från andra medlemsstater inte får påläggas högre avgifter än de som liknande inhemska produkter belastas med.