Officialprövning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

En myndighets eller domstols prövning av en fråga på eget initiativ.

Frågan måste alltså inte ha åberopats av någon enskild part för att prövas, utan domstolen eller myndigheten får efter fritt skön anse frågan vara uppe till prövning. När domstolen eller myndigheten utför en officialprövning så sägs den handla ex officio.

Se även officialprincipen.