Praxis från Europadomstolen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Tillbaka till huvudsidan för - En samling med författningar av intresse för migrationsrätt

Praxis från Europadomstolen

Lite kort om Europadomstolen

Domstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten men Europadomstolen är inte någon överinstans, den kan bara konstatera om staten brutit mot konventionen eller ej. Om domstolen finner att en stat brutit mot konventionen så kan den inte ändra eller undanröja ett tidigare fattat beslut som en nationell myndighet eller domstol fattat, utan endast döma ut ett skadestånd till klaganden

Om du avser att klaga till Europadomstolen, så kontrollera att ditt klagomål uppfyller kraven i följande checklista för överklaganden till Europadomstolen.

För den som önskar en mer gedigen handbok så finns det mer utförliga instruktioner här, dock inte på svenska.

Europadomstolens domar

Databas över Europadomstolens domar

För att få en lista över domar så kan du uppe till vänster under fältet "Document collections" markera rutan "Judgments". För att få fram en lista på domar där Sverige är part kan du under fältet Filters/State/More... markera Sweden och välja OK.

Domstolsverkets nyhetsbrev 2001-01 t.o.m. 2011-06

Domstolsverket gav under 2001-01 t.o.m. 2011-06 ut ett nyhetsbrev rörande den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sidan återfinns på Domstolsverkets webbplats Nytt från Europadomstolen

På Sveriges domstolars webbsida finns också ett register över domar som har refererats i tidigare nyhetsblad, från och med nr 1/01. Registret består av en Excel-fil som öppnas i ett nytt fönster och består av sju olika kolumner. Registret kan sorteras efter bl.a. part, svarandestat eller avgörandedag. Det finns även en hjälpinstruktion med anvisningar om hur man lättast hittar, sorterar och söker i registret. Där finns även en beskrivning med tydliga exempel på hur man går till väga för att hitta i registret.

Svenska sammanställningar av praxis från Europadomstolen

Mänskliga rättigheter - Regeringens webplats om mänskliga rättigheter

Sammanställning av Praxis från Europadomstolen av intresse för migrationsrätt från 2011-06 och framåt

Även om allt från Europadomstolen kan vara av intresse så ligger fokus på utlänningsrätt.

Domar mot Sverige i Europadomstolen

Domar av intresse mot övriga länder i Europadomstolen