SFS/1974:152

(Omdirigerad från Regeringsformen)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Regeringsformen (RF) är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna. Dess femton kapitel innehåller principer för statsskicket, en katalog över medborgerliga fri- och rättigheter, regler för hur regering, riksdag och övriga myndigheter ska arbeta, samt regler för dessas kompetens.

An unofficial English translation is available at The Riksdag (NB: This translation is based on an older version of the constitution)

2 kap.

2 kap. 15 §

Expropriationslagen innehåller bestämmelser om hur ersättningen bestäms

2 kap. 16 §

Upphovsrättslagen är den lag som här avses.

2 kap. 17 §

Rennäringslagen är den lag som avses i andra stycket.