Testamente

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Testamente är ett förordnande för dödsfall.

Huvudregeln är att det enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter.

Är någon av sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta skriftligt testamente får han enligt 10 kap. 3 § ÄB förordna om sin kvarlåtenskap genom ett s.k. nödtestamente. Det kan göras antingen muntligen inför två vittnen eller ock utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Ett sådant testamente betecknas holografiskt. Ett sådant testamente är ogiltigt, om testator sedan under tre månader varit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap genom skriftligt testamente.

Testamente skiljer sig från arv genom att det är en handling upprättad av testamentsgivaren själv där denne bestämmer vad som ska hända med kvarlåtenskapen efter dennes död, medan arv utgår till den avlidnes släktingar enligt ordningen som anges i 2 kap. ärvdabalken.