Anställningsskyddslagen

Version från den 12 augusti 2009 kl. 10.24 av imported>Quadrigarius (Skapade sidan med ''''Anställningsskyddslagen''' (LAS), egentligen ''lagen (1982:80) om anställningsskydd'', är en lag som gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Anställ…')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anställningsskyddslagen (LAS), egentligen lagen (1982:80) om anställningsskydd, är en lag som gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Anställningsavtal gäller tills vidare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och sakligt grundad.

En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig enligt 7 § LAS.