Användare:Daniel Berger

Version från den 13 september 2009 kl. 12.15 av imported>Staffan (Daniel Berger flyttad till Användare:Daniel Berger: Användarsidor ska ligga i en egen namnrymd)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Studerande i Lund på juristprogrammets fjärde termin. Skrev kommentarerna till LAS och MBL under sommaren 2009 i samarbete med medhuvudförfattare Tizian Tang. Skrivandet påbörjades en månad efter avklarad tentamen med arbetsrätten fortfarande färskt i minnet.

Utgångspunkten i lagkommenterandet har varit de kunskaper som tillskansats under juristprogrammets tredje termin som behandlar den sociala dimensionen inom civilrätten, i vilken arbetsrätten ingår.

Underlagsmaterial har mestadels bestått av föreläsningsanteckningar och juridisk doktrin inom arbetsrätten.