Versionshistorik för "Bokföringsbrott"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 11 augusti 2009 kl. 15.22imported>Staffan 315 byte -350 skrev summering, tog bort inklippt lagtext (hänvisade till den istället), kategoriserade
  • nuvarandeföregående 11 augusti 2009 kl. 04.40imported>Quadrigarius 665 byte +665 Skapade sidan med ''''Bokföringsbrott''' begår den som som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt [https://lagen.nu/1999:1078 bokföringslagen (1999:1…'