Diskussion:Marknadsdomstolen

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag

handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt.

marknadsdomstolen

'Marknadsdomstolen' Marknadsdomstolen var mellan 1972 och 2016 en svensk specialdomstol som avgjorde mål om otillbörlig marknadsföring, brott mot konkurrenslagen m.m.

Marknadsdomstolen bestod av en ordförande, en vice ordförande och fem särskilda ledamöter, som utsågs av regeringen. Det var en blandning av jurister med domarerfarenhet och ekonomiska experter. Man kunde inte vända sig till Marknadsdomstolen om man som privatperson var missnöjd med en vara eller företagare. Det var endast näringsidkare, Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket och vissa förbund som hade rätt att föra talan där. Att avgöra ett mål tog oftast ungefär ett år, och avgörandena gick inte att överklaga.

Marknadsdomstolen upphörde från och med den 1 september 2016, varefter målen överfördes till Patent- och marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolens siste ordförande och chef var Per Carlson.