Diskussion:Personliga skäl

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Felrapport

Två "att" i meningen: "Det krävs dock att att konkurrensen tillfogar arbetsgivaren en mer påtaglig ekonomisk skada"

Det tycks även underligt att det _krävs_ mer påtaglig ekonomisk skada samtidigt som även planer på konkurrerande verksamhet kan leda till uppsägning.

Felrapport

Stöld från arbetsgivare eller dennes kunder är skäl för avsked man behöver således inte säga upp den skyldige, om jag som postanställd således skulle beslås med stöld av aldrig så ringa värde t. ex. en tidning som skulle delats ut blir jag helt riktigt avskedad. Ett antal domar i Ad ger arbetsgivaren rätt att avskeda vid bevisad stöld. Bl. a. godtog Ad avskedandet av en postkassörska som tog vill jag minnas 60 kr ur en handkassa.

Felrapport

Stöld från arbetsgivare eller dennes kunder är skäl för avsked man behöver således inte säga upp den skyldige, om jag som postanställd således skulle beslås med stöld av aldrig så ringa värde t. ex. en tidning som skulle delats ut blir jag helt riktigt avskedad. Ett antal domar i Ad ger arbetsgivaren rätt att avskeda vid bevisad stöld. Bl. a. godtog Ad avskedandet av en postkassörska som tog vill jag minnas 60 kr ur en handkassa.