Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Huvudsida"

Hoppa till: navigering, sök
(sidantalräknare)
(Länka nya LOU)
(48 mellanliggande versioner av 5 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
Det här är en ny wiki-del av [https://lagen.nu/ lagen.nu]. Syftet med lagen.nu är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. Ett sätt att göra det är genom kommenterad lagtext, där själva ursprungstexten presenteras sida vid sida med ''definitioner'' av juridiska termer, ''hänvisningar'' till andra relevanta delar av lagstiftningen, och ''översikter'' av lagstiftningens struktur. Vi har just nu {{NUMBEROFARTICLES}} lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.
+
Det här är en del av webbplatsen [https://lagen.nu/ lagen.nu], vars syfte är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att göra det så jobbar vi med att skriva lagkommentarer, där själva lagtexten presenteras sida vid sida med ''definitioner'' av juridiska termer, ''hänvisningar'' till andra relevanta delar av lagstiftningen, och ''översikter'' av lagstiftningens struktur. Vi har just nu {{NUMBEROFARTICLES}} lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.
  
Under sommaren och hösten drivs ett [[Lagen.nu:Pilotprojektet|pilotprojekt]] för att skriva en sådan lagtextkommentar. Ett antal juriststudenter och färdiga jurister har utsetts för att skriva lagtextkommentarer till 15 av de mest mest lästa lagtexterna på tjänsten. Om du vill vara med och hjälpa till, kolla på [[lagen.nu:Deltagarportalen|Deltagarportalen]] för att komma igång.
+
Den här delen av tjänsten innehåller det verktyg (en [http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki wiki]) som vi använder för själva skrivandet. Om du vill vara med och hjälpa till, se [[lagen.nu:Deltagarportalen|Deltagarportalen]] för information om hur du kommer igång.
 +
 
 +
Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/.
  
Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den mer publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/ (eller, om du vill se kommentarerna till lagtexterna, http://ferenda.lagen.nu/).
 
 
<!-- Ändra inte nedanstående rubrik! Allt som följer efter den publiceras automatiskt på förstasidan på http://ferenda.lagen.nu/ -->
 
<!-- Ändra inte nedanstående rubrik! Allt som följer efter den publiceras automatiskt på förstasidan på http://ferenda.lagen.nu/ -->
 
= Index =
 
= Index =
  
Välkommen till lagen.nu! Den här webbtjänsten innehåller alla Sveriges lagar och andra författningar, samt många vägledande rättsfall. [http://ferenda.lagen.nu/om/ Läs mer om hur tjänsten funkar], samt vad som är [http://ferenda.lagen.nu/om/nytt.html nytt i den här versionen]. Observera att det här är en betaversion, och att saker kan funka lite konstigt (eller inte alls).
+
Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. [https://lagen.nu/om/ Läs mer om hur tjänsten funkar], samt vad som är [https://lagen.nu/om/nytt.html nytt i den här versionen].  
  
Det finns (kortare eller längre) kommentarer för alla lagar och begrepp som har symbolen http://ferenda.lagen.nu/img/comment.png bredvid sig.
+
Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i '''fetstil''' nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.
 +
 
 +
Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se [https://lagen.nu/wiki/Lagen.nu:Deltagarportalen Deltagarportalen] för att komma igång.
  
 
{|
 
{|
| style="vertical-align: top" |
+
|
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1904:26_s.1|Internationella äktenskapslagen (IÄL)]]
 
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
* [[SFS/1971:796|Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA)]]
 
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
* [[SFS/1997:192|Lag om internationell adoptionsförmedling (LIF)]]
+
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Äktenskap etc''': [[Äktenskap]], [[Samboende]], [[Äktenskapshinder]], [[Äktenskapsskillnad]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
+
* ''Äktenskap m.m.'': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
* '''Barnrätt''': [[Moderskap]], [[Faderskap]], [[Vårdnad]], [[Umgängesrätt]], [[Barnets bästa]], [[Underhållsstöd]], [[Adoption]]
+
* ''Successionsrätt'': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
* '''Succeessionsrätt''': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
+
  
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1974:358|Förtroendemannalagen]]
 
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
* [[SFS/1977:1160|Arbetsmiljölag]]
+
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 +
* [[SFS/1974:371|Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 
* [[SFS/1991:433|Jämställdhetslag]]
 
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Anställningsavtal''': [[Arbetstagare]], [[Arbetsgivare]], [[29/29-principen]], [[Anställningsskydd]], [[Uppsägning]], [[Diskriminering]]
+
* ''Anställningsavtal'': [[Arbetstagare]], [[Arbetsgivare]], [[Arbetsskyldighet]], [[Anställningsskydd]], [[Uppsägning]], [[Personliga skäl]]
* '''Kollektiv arbetsrätt''': [[Arbetstagarorganisation]], [[Arbetsgivarorganisation]], [[Kollektivavtal]], [[Arbetsstrid]], [[Facklig förtroendeman]]
+
* ''Kollektiv arbetsrätt'': [[Kollektivavtal]], [[Primär förhandlingsskyldighet]], [[Bastubadarprincipen]], [[Lex Britannia]]
* '''Arbetstagarinflytande''': [[Styrelserepresentation]], [[Förstärkt förhandlingsrätt]]
+
  
 
==[[:Kategori:Allmän avtalsrätt|Allmän avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Allmän avtalsrätt|Allmän avtalsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* '''[[SFS/1915:218|Avtalslag (AvtL)]]'''
 
* '''[[SFS/1915:218|Avtalslag (AvtL)]]'''
* [[SFS/1924:323|Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning]]
 
* [[SFS/1946:805|Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar]]
 
 
* [[SFS/1974:158|Prokuralag]]
 
* [[SFS/1974:158|Prokuralag]]
 
* [[SFS/1984:292|Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN)]]
 
* [[SFS/1984:292|Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN)]]
 
* [[SFS/1994:1512|Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK)]]
 
* [[SFS/1994:1512|Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK)]]
 +
* [[SFS/2009:865|Kommissionslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Konsensualavtal]], [[Standardavtal]], [[Anbud]], [[Accept]], [[Oklarhetsregeln]], [[Fullmakt]]
+
* [[Konsensualavtal]], [[Standardavtal]], [[Anbud]], [[Accept]], [[Oklarhetsregeln]], [[Fullmakt]], [[Ställningsfullmakt]]
  
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* '''[[SFS/1990:931|Köplag (KöpL)]]'''
 
+
* '''[[SFS/1990:932|Konsumentköplag (KKöpL)]]'''
* [[SFS/1914:45|Lag om kommission]]
+
* [[SFS/1936:83|Gåvolag]]
* [[SFS/1936:83|Gåvolagen]]
+
 
* [[SFS/1985:716|Konsumenttjänstlag (KTjL)]]
 
* [[SFS/1985:716|Konsumenttjänstlag (KTjL)]]
 
* [[SFS/1987:822|Lag om internationella köp (CISC)]]
 
* [[SFS/1987:822|Lag om internationella köp (CISC)]]
* '''[[SFS/1990:931|Köplag (KöpL)]]'''
 
* '''[[SFS/1990:932|Konsumentköplag (KKöpL)]]'''
 
* [[SFS/1991:351|Lag om handelsagentur]]
 
* [[SFS/1992:1672|Lag om paketresor]]
 
* [[SFS/1992:830|Konsumentkreditlag (KKrL)]]
 
* [[SFS/1995:400|Fastighetsmäklarlag]]
 
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Köp etc''': [[Lös egendom]], [[Felaktig vara]], [[Godtrosförvärv]], [[Gåva]],  
+
* ''Köp etc'': [[Lös egendom]], [[Felaktig vara]], [[Godtrosförvärv]], [[Gåva]],  
* '''Hyra, lån, m.m.''': [[Saklega]], [[Skadeansvar]], [[Realavtal]]
+
* ''Hyra, lån, m.m.'': [[Realavtal]]
* '''Uppdrag''': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
+
* ''Uppdrag'': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
* '''Konsumentskydd''': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Konsumenttjänst]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
+
* ''Konsumentskydd'': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
  
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1927:56|Lag om nedsättande av pengar hos myndighet]]
 
* [[SFS/1927:85|Lag om dödande av förkommen handling]]
 
* [[SFS/1930:173|Lag om beräkning av lagstadgad tid]]
 
 
* [[SFS/1936:81|Skuldebrevslag (SkbrL)]]
 
* [[SFS/1936:81|Skuldebrevslag (SkbrL)]]
 
* [[SFS/1975:635|Räntelag]]
 
* [[SFS/1975:635|Räntelag]]
 
* [[SFS/1981:130|Preskriptionslag]]
 
* [[SFS/1981:130|Preskriptionslag]]
* [[SFS/1981:131|Lag om kallelse å okända borgenärer]]
 
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Fordran]], [[Skuldebrev]], [[Borgenär]], [[Gäldenär]], [[Preskription]], [[Regressrätt]]
 
* [[Fordran]], [[Skuldebrev]], [[Borgenär]], [[Gäldenär]], [[Preskription]], [[Regressrätt]]
Rad 107: Rad 84:
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslag]]
 
+
* [[SFS/1904:48_s.1|Samäganderättslag]]
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslagen]]
+
* [[SFS/1904:48_s.1|Samäganderättslagen]]
+
* [[SFS/1936:88|Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man]]
+
* [[SFS/1944:181|Lag om redovisningsmedel]]
+
* [[SFS/1944:302|Lag om köpares rätt till märkt virke]]
+
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
* [[SFS/2003:528|Lag om företagsinteckning]]
 
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Egendom]], [[Sak]], [[Besittning]], [[Denuntiation]], [[Godtrosförvärv]], [[Tradition]]
+
* [[Egendom]], [[Sak]], [[Besittning]], [[Denuntiation]], [[Godtrosförvärv]], [[Tradition]], [[Kvarstad]]
  
 
==[[:Kategori:Skadeståndsrätt|Skadeståndsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Skadeståndsrätt|Skadeståndsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* '''[[SFS/1972:207|Skadeståndslag]]'''
 
+
* [[SFS/1972:207|Skadeståndslag]]
+
 
* [[SFS/1975:1410|Trafikskadelag]]
 
* [[SFS/1975:1410|Trafikskadelag]]
 
* [[SFS/1978:413|Brottsskadelag]]
 
* [[SFS/1978:413|Brottsskadelag]]
 
* [[SFS/1992:18|Produktansvarslag]]
 
* [[SFS/1992:18|Produktansvarslag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
* [[SFS/1998:714|Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder]]
 
* [[SFS/2007:1150|Lag om tillsyn över hundar och katter]]
 
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Skadestånd]], [[Adekvat kausalitet]], [[Personskada]], [[Sakskada]], [[Ren förmögenhetsskada]], [[Culpaansvar]], [[Kontrollansvar]], [[Strikt ansvar]].
 
* [[Skadestånd]], [[Adekvat kausalitet]], [[Personskada]], [[Sakskada]], [[Ren förmögenhetsskada]], [[Culpaansvar]], [[Kontrollansvar]], [[Strikt ansvar]].
Rad 140: Rad 107:
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1998:112|BBS-lagen]]
 
 
* '''[[SFS/1998:204|Personuppgiftslag (PUL)]]'''
 
* '''[[SFS/1998:204|Personuppgiftslag (PUL)]]'''
* [[SFS/2000:832|Lag om kvalificerade elektroniska signaturer]]
+
* [[SFS/1998:112|BBS-lag]]
 
* [[SFS/2002:562|E-handelslag]]
 
* [[SFS/2002:562|E-handelslag]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Databas]], [[Personlig integritet]], [[Ostrukturerat material]]
 
* [[Databas]], [[Personlig integritet]], [[Ostrukturerat material]]
Rad 154: Rad 118:
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* [[SFS/2010:1877|Varumärkeslag (VML)]]
 
+
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslag (URL)]]
* [[SFS/1949:345|Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar]]
+
* [[SFS/1960:644|Varumärkeslagen (VML)]]
+
* '''[[SFS/1960:729|Upphovsrättslagen (URL)]]'''
+
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1970:485|Mönsterskyddslag]]
 
* [[SFS/1970:485|Mönsterskyddslag]]
 
* [[SFS/1974:156|Firmalag]]
 
* [[SFS/1974:156|Firmalag]]
* [[SFS/1992:1685|Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (KML)]]
 
* [[SFS/1994:193|Internationell upphovsrättsförordning (IURF)]]
 
* [[SFS/1997:306|Växtförädlarrättslag]]
 
 
=== Centrala begrepp ===
 
 
* '''Upphovsrätt:''' [[Verkshöjd]], [[Tillgängliggörande till allmänheten]], [[Exemplarframställan]], [[Närstående rättigheter]]
 
* '''Patenträtt:''' [[Uppfinningshöjd]]
 
* '''Varumärkesrätt:''' [[Inarbetat varumärke]], [[Degeneration]]
 
* '''Mönsterskyddsrätt:'''
 
  
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* '''[[SFS/1970:994|Jordabalk (JB)]]'''
 
+
 
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
* '''[[SFS/1970:994|Jordabalk (JB)]]'''
 
* [[SFS/1971:948|Väglag (VägL)]]
 
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
* [[SFS/1973:1144|Ledningsrättslag]]
+
* [[SFS/2010:900|Plan- och bygglag (PBL)]]
* [[SFS/1973:1149|Anläggningslag (AL)]]
+
* [[SFS/1973:1150|Lag om förvaltning av samfälligheter]]
+
* [[SFS/1975:1132|Lag om förvärv av hyresfastighet m.m.]]
+
* [[SFS/1979:230|Jordförvärvslag]]
+
* [[SFS/1982:352|Ombildningslag]]
+
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
+
* [[SFS/1987:11|Lag om exploateringssamverkan]]
+
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken]]
+
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken (MB)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Fastighet]], [[Fastighetstillbehör]], [[Hyra]], [[Arrende]], [[Servitut]], [[Expropriation]], [[Relaxation]]
 
* [[Fastighet]], [[Fastighetstillbehör]], [[Hyra]], [[Arrende]], [[Servitut]], [[Expropriation]], [[Relaxation]]
Rad 198: Rad 139:
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1974:157|Handelsregisterlag]]
 
 
* [[SFS/1980:1102|Lag om handelsbolag och enkla bolag]]
 
* [[SFS/1980:1102|Lag om handelsbolag och enkla bolag]]
 
* [[SFS/1987:667|Lag om ekonomiska föreningar]]
 
* [[SFS/1987:667|Lag om ekonomiska föreningar]]
Rad 206: Rad 144:
 
* [[SFS/1995:1554|Årsredovisningslag (ÅRL)]]
 
* [[SFS/1995:1554|Årsredovisningslag (ÅRL)]]
 
* [[SFS/1999:1078|Bokföringslag (BFL)]]
 
* [[SFS/1999:1078|Bokföringslag (BFL)]]
* [[SFS/2001:883|Revisorslag]]
 
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Aktiebolag]], [[Handelsbolag]], [[Enskild firma]], [[Stiftelse]], [[Juridisk person]]
+
* [[Aktiebolag]], [[Juridisk person]]
 
+
| style="vertical-align: top" |
+
  
 +
|
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* '''[[SFS/1962:700|Brottsbalk (BrB)]]'''
 
+
 
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
 
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
* '''[[SFS/1962:700|Brottsbalk (BrB)]]'''
 
 
* [[SFS/1968:64|Narkotikastrafflag (NSL)]]
 
* [[SFS/1968:64|Narkotikastrafflag (NSL)]]
 
* [[SFS/1971:69|Skattebrottslag (SBL)]]
 
* [[SFS/1971:69|Skattebrottslag (SBL)]]
 
* [[SFS/2000:1225|Smugglingslag]]
 
* [[SFS/2000:1225|Smugglingslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]]
+
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]], [[Rusläran]]
  
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1974:371|Lag om rättegång i arbetstvister]]
 
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
* [[SFS/1990:746|Lag om betalningsföreläggande och handräckning]]
 
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
* [[SFS/1996:1619|Rättshjälpslag]]
 
* [[SFS/2006:548|Skuldsaneringslag]]
 
* [[SFS/1996:764|Lag om företagsrekonstruktion]]
 
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Aktörer:''' [[Domstol]], [[Forum]], [[Kärande]], [[Svarande]], [[Åklagare]], [[Tilltalad]], [[Offentlig försvarare]], [[Skiljenämnd]]
+
* ''Aktörer:'' [[Domstol]], [[Forum]], [[Kärande]], [[Svarande]], [[Åklagare]], [[Tilltalad]], [[Offentlig försvarare]], [[Skiljenämnd]]
* '''Förfaranden:''' [[Brottmål]], [[Tvistemål]], [[Fastställelsetalan]], [[Fullgörelsetalan]], [[Prövningstillstånd]], [[Resning]], [[Skiljeförfarande]]
+
* ''Förfaranden:'' [[Brottmål]], [[Tvistemål]], [[Fastställelsetalan]], [[Fullgörelsetalan]], [[Prövningstillstånd]], [[Resning]], [[Skiljeförfarande]]
* '''Principer:''' [[Muntlighetsprincipen]], [[Omedelbarhetsprincipen]],
+
* ''Principer:'' [[Muntlighetsprincipen]], [[Omedelbarhetsprincipen]],
* '''Specialprocess:''' [[Skuldsanering]], [[Exekutionstitel]], [[Betalningsföreläggande]], [[Utmätning]]
+
* ''Specialprocess:'' [[Konkurs]], [[Skuldsanering]], [[Exekutionstitel]], [[Betalningsföreläggande]], [[Utmätning]]
* '''Övrigt:''' [[Bevisbörda]], [[Litispendens]], [[Res judicata]], [[Domvilla]], [[Partshabilitet]], [[Processhabilitet]], [[Talerätt]], [[Rättegångshinder]]
+
* ''Övrigt:'' [[Bevisbörda]], [[Litispendens]], [[Res judicata]], [[Domvilla]], [[Partshabilitet]], [[Processhabilitet]], [[Talerätt]], [[Rättegångshinder]]
  
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* '''[[SFS/1949:105|Tryckfrihetsförordningen (TF)]]'''
 
+
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
* [[SFS/1949:105|Tryckfrihetsförordningen]]
+
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen (RF)]]
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen]]
+
* [[SFS/2014:801|Riksdagsordningen (RO)]]
* [[SFS/1974:153|Riksdagsordningen]]
+
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlag (YGL)]]
* [[SFS/1975:1339|JK-lagen]]
+
* [[SFS/1979:368|Lag om Lagrådet]]
+
* [[SFS/1979:369|Folkomröstningslag]]
+
* [[SFS/1986:765|JO-instruktionen]]
+
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlagen]]
+
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
* [[SFS/1994:1500|Anslutningslagen]]
+
* [[SFS/2005:716|Utlänningslag]]
* [[SFS/2005:837|Vallag]]
+
* [[SFS/2001:82|Medborgarskapslag]]
+
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Konstitutionell rätt:''' [[Regeringen]], [[Riksdagen]], [[Grundlag]]
+
* ''Konstitutionell rätt:'' [[Regeringen]], [[Riksdagen]], [[Grundlag]]
* '''Tryckfrihetsrätt:''' [[Källskydd]], [[Meddelarfrihet]], [[Efterforskningsförbud]], [[Censurförbud]], [[Ansvarig utgivare]]
+
* ''Tryckfrihetsrätt:'' [[Meddelarfrihet]], [[Efterforskningsförbud]]
* '''Utlänningsrätt:''' [[Medborgarskap]], [[Avvisning]], [[Utvisning]], [[Migrationsverket]]
+
* ''Utlänningsrätt:'' [[Avvisning]], [[Utvisning]], [[Migrationsverket]]
  
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
  
* [[SFS/1970:624|Kupongskattelag]]
+
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 +
* [https://lagen.nu/2011:1244 Skatteförfarandelag (SFL)] 
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
* [[SFS/1984:1052|Lag om statlig fastighetsskatt]]
 
* [[SFS/1984:404|Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter]]
 
* [[SFS/1986:468|Lag om avräkning av utländsk skatt]]
 
* [[SFS/1990:659|Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster]]
 
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
* [[SFS/1994:1744|Lag om allmän pensionsavgift]]
 
 
* [[SFS/1994:200|Mervärdesskattelag (ML)]]
 
* [[SFS/1994:200|Mervärdesskattelag (ML)]]
 
* [[SFS/1995:575|Lag mot skatteflykt]]
 
* [[SFS/1995:575|Lag mot skatteflykt]]
* [[SFS/1998:674|Lag om inkomstgrundad ålderspension (LIP)]]
+
 
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
+
=== Viktiga begrepp ===
* [[SFS/2000:980|Socialavgiftslag (SAL)]]
+
* [[Bokföringsmässiga grunder]], [[Inkomst av kapital]], [[Inkomst av tjänst]], [[Inkomst av näringsverksamhet]], [[Inkomstslag]], [[Självständighet, varaktighet, vinstsyfte]], [[Grundavdrag]], [[Beskattningsår]], [[Taxeringsår]], [[Preliminärskatt]]
* [[SFS/2001:1227|Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK)]]
+
  
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
  
=== Viktiga lagar ===
+
* '''[[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]'''
 
+
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
* [[SFS/1971:289|Lag om allmänna förvaltningsdomstolar]]
+
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
* [[SFS/1971:309|Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål]]
 
* [[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]
 
* [[SFS/1985:206|Lag om viten]]
 
* [[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]
 
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
* [[SFS/2003:234|Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.]]
+
* [[SFS/2016:1145|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
* [[SFS/2006:304|Lag om rättsprovning av vissa regeringsbeslut]]
+
* [[SFS/2007:515|Myndighetsförordning]]
+
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
+
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Förvaltningsärende]], [[Beslut]], [[Besvär]]
+
* [[Förvaltningsmyndighet]], [[Ärende]], [[Myndighetsutövning]], [[Beslut]]
  
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
+
* [[SFS/2010:110|Socialförsäkringsbalk (SFB)]]
=== Viktiga lagar ===
+
* [[SFS/2010:610|Fängelselag]]
 
+
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
* [[SFS/1988.870|Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)]]
 
* [[SFS/1990:52|Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)]]
 
* [[SFS/1991:1128|Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)]]
 
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
* [[SFS/1993:387|Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade]]
+
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag (SoL)]]
* [[SFS/1998:488|Körkortslag]]
+
* [[SFS/2008:717|Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FRA-lagen)]]
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]
+
* [[SFS/2003:778|Lag om skydd mot olyckor]]
+
* [[SFS/2004:168|Smittskyddslag]]
+
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Politirätt:''' [[Tvångsvård]]
+
* ''Politirätt:'' [[Tvångsvård]]
* '''Socialrätt:''' [[Socialtjänst]]
+
* ''Socialrätt:'' [[Socialtjänst]]
  
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1957:259|Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.]]
 
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Kommun]], [[Kommunalbesvär]]
+
* [[Kommun]]
  
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1978:800|Lag om namn och bild i reklam]]
 
* [[SFS/1993:20|Konkurrenslag]]
 
* [[SFS/1993:581|Tobakslag]]
 
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 +
* [[SFS/2008:579|Konkurrenslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[God marknadsföringssed]], [[Marknadsstörningsavgift]]
+
* [[Marknadsstörningsavgift]]
  
 
==[[:Kategori:Internationell privaträtt|Internationell privaträtt]] ==  
 
==[[:Kategori:Internationell privaträtt|Internationell privaträtt]] ==  
 
=== Viktiga konventioner m.m. ===
 
  
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML Bryssel I-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML Bryssel I-förordningen]
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:SV:HTML Bryssel II-förordningen]
+
<!-- * [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:SV:HTML Bryssel II- förordningen] -->
* [http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm Luganokonventionen]
+
<!-- * [http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm Luganokonventionen] -->
 
<!-- lagval -->
 
<!-- lagval -->
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):SV:HTML Romkonventionen]
+
<!-- * [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):SV:HTML Romkonventionen] -->
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Jurisdiktion]], [[Lagvalsregel]], [[Verkställighet]], [[Prorogationsavtal]], [[Ursprungslandsprincipen]], [[Effektlandsprincipen]].
+
* [[Prorogationsavtal]], [[Ursprungslandsprincipen]], [[Effektlandsprincipen]].
  
 
|}
 
|}

Versionen från 25 juli 2017 kl. 21.43

Det här är en del av webbplatsen lagen.nu, vars syfte är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att göra det så jobbar vi med att skriva lagkommentarer, där själva lagtexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur. Vi har just nu 790 lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.

Den här delen av tjänsten innehåller det verktyg (en wiki) som vi använder för själva skrivandet. Om du vill vara med och hjälpa till, se Deltagarportalen för information om hur du kommer igång.

Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/.

Index

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen.

Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i fetstil nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.

Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se Deltagarportalen för att komma igång.

Familjerätt

Viktiga begrepp

Arbetsrätt

Viktiga begrepp

Allmän avtalsrätt

Viktiga begrepp

Speciell avtalsrätt

Viktiga begrepp

Fordringsrätt

Viktiga begrepp

Sakrätt

Viktiga begrepp

Skadeståndsrätt

Viktiga begrepp

IT-rätt

Viktiga begrepp

Immaterialrätt

Fastighetsrätt

Viktiga begrepp

Associationsrätt

Viktiga begrepp

Straffrätt

Viktiga begrepp

Processrätt

Viktiga begrepp

Statsrätt

Viktiga begrepp

Skatterätt

Viktiga begrepp

Allmän förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Speciell förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Kommunalrätt

Viktiga begrepp

Marknadsrätt

Viktiga begrepp

Internationell privaträtt

Viktiga begrepp

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här!