Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Huvudsida"

Hoppa till: navigering, sök
m
(Länka nya LOU)
 
(34 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
Det här är en ny wiki-del av [https://lagen.nu/ lagen.nu]. Syftet med lagen.nu är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. Ett sätt att göra det är genom kommenterad lagtext, där själva ursprungstexten presenteras sida vid sida med ''definitioner'' av juridiska termer, ''hänvisningar'' till andra relevanta delar av lagstiftningen, och ''översikter'' av lagstiftningens struktur. Vi har just nu {{NUMBEROFARTICLES}} lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.
+
Det här är en del av webbplatsen [https://lagen.nu/ lagen.nu], vars syfte är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att göra det så jobbar vi med att skriva lagkommentarer, där själva lagtexten presenteras sida vid sida med ''definitioner'' av juridiska termer, ''hänvisningar'' till andra relevanta delar av lagstiftningen, och ''översikter'' av lagstiftningens struktur. Vi har just nu {{NUMBEROFARTICLES}} lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.
  
Under sommaren och hösten drivs ett [[Lagen.nu:Pilotprojektet|pilotprojekt]] för att skriva en sådan lagtextkommentar. Ett antal juriststudenter och färdiga jurister har utsetts för att skriva lagtextkommentarer till 15 av de mest mest lästa lagtexterna på tjänsten. Om du vill vara med och hjälpa till, kolla på [[lagen.nu:Deltagarportalen|Deltagarportalen]] för att komma igång.
+
Den här delen av tjänsten innehåller det verktyg (en [http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki wiki]) som vi använder för själva skrivandet. Om du vill vara med och hjälpa till, se [[lagen.nu:Deltagarportalen|Deltagarportalen]] för information om hur du kommer igång.
 +
 
 +
Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/.
  
Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den mer publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/ (eller, om du vill se kommentarerna till lagtexterna, http://ferenda.lagen.nu/).
 
 
<!-- Ändra inte nedanstående rubrik! Allt som följer efter den publiceras automatiskt på förstasidan på http://ferenda.lagen.nu/ -->
 
<!-- Ändra inte nedanstående rubrik! Allt som följer efter den publiceras automatiskt på förstasidan på http://ferenda.lagen.nu/ -->
 
= Index =
 
= Index =
  
Välkommen till lagen.nu! Den här webbtjänsten innehåller alla Sveriges lagar och andra författningar, samt många vägledande rättsfall. [http://ferenda.lagen.nu/om/ Läs mer om hur tjänsten funkar], samt vad som är [http://ferenda.lagen.nu/om/nytt.html nytt i den här versionen]. Observera att det här är en betaversion, och att saker kan funka lite konstigt (eller inte alls).
+
Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. [https://lagen.nu/om/ Läs mer om hur tjänsten funkar], samt vad som är [https://lagen.nu/om/nytt.html nytt i den här versionen].  
  
För de lagar som står i '''fetstil''' finns det mer eller mindre utförliga kommentarer.
+
Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i '''fetstil''' nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.
 +
 
 +
Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se [https://lagen.nu/wiki/Lagen.nu:Deltagarportalen Deltagarportalen] för att komma igång.
  
 
{|
 
{|
| style="vertical-align: top" |
+
|
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
  
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
* [[SFS/1971:796|Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA)]]
 
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
 +
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
  
Rad 26: Rad 28:
  
 
* ''Äktenskap m.m.'': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
 
* ''Äktenskap m.m.'': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
* ''Succeessionsrätt'': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
+
* ''Successionsrätt'': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
  
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
  
* [[SFS/1974:358|Förtroendemannalagen]]
 
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
* [[SFS/1977:1160|Arbetsmiljölag]]
+
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 +
* [[SFS/1974:371|Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
  
* ''Anställningsavtal'': [[Arbetstagare]], [[Arbetsgivare]], [[29/29-principen]], [[Anställningsskydd]], [[Uppsägning]]
+
* ''Anställningsavtal'': [[Arbetstagare]], [[Arbetsgivare]], [[Arbetsskyldighet]], [[Anställningsskydd]], [[Uppsägning]], [[Personliga skäl]]
* ''Kollektiv arbetsrätt'': [[Kollektivavtal]], [[Primär förhandlingsskyldighet]], [[Bastubadarprincipen]]
+
* ''Kollektiv arbetsrätt'': [[Kollektivavtal]], [[Primär förhandlingsskyldighet]], [[Bastubadarprincipen]], [[Lex Britannia]]
  
 
==[[:Kategori:Allmän avtalsrätt|Allmän avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Allmän avtalsrätt|Allmän avtalsrätt]]==
  
 
* '''[[SFS/1915:218|Avtalslag (AvtL)]]'''
 
* '''[[SFS/1915:218|Avtalslag (AvtL)]]'''
* [[SFS/1924:323|Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning]]
 
* [[SFS/1946:805|Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar]]
 
 
* [[SFS/1974:158|Prokuralag]]
 
* [[SFS/1974:158|Prokuralag]]
 
* [[SFS/1984:292|Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN)]]
 
* [[SFS/1984:292|Lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN)]]
 
* [[SFS/1994:1512|Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK)]]
 
* [[SFS/1994:1512|Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK)]]
 +
* [[SFS/2009:865|Kommissionslag]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Konsensualavtal]], [[Standardavtal]], [[Anbud]], [[Accept]], [[Oklarhetsregeln]], [[Fullmakt]]
+
* [[Konsensualavtal]], [[Standardavtal]], [[Anbud]], [[Accept]], [[Oklarhetsregeln]], [[Fullmakt]], [[Ställningsfullmakt]]
  
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
  
* [[SFS/1914:45|Lag om kommission]]
+
* '''[[SFS/1990:931|Köplag (KöpL)]]'''
* [[SFS/1936:83|Gåvolagen]]
+
* '''[[SFS/1990:932|Konsumentköplag (KKöpL)]]'''
 +
* [[SFS/1936:83|Gåvolag]]
 
* [[SFS/1985:716|Konsumenttjänstlag (KTjL)]]
 
* [[SFS/1985:716|Konsumenttjänstlag (KTjL)]]
 
* [[SFS/1987:822|Lag om internationella köp (CISC)]]
 
* [[SFS/1987:822|Lag om internationella köp (CISC)]]
* '''[[SFS/1990:931|Köplag (KöpL)]]'''
 
* '''[[SFS/1990:932|Konsumentköplag (KKöpL)]]'''
 
* [[SFS/1991:351|Lag om handelsagentur]]
 
* [[SFS/1992:1672|Lag om paketresor]]
 
* [[SFS/1992:830|Konsumentkreditlag (KKrL)]]
 
* [[SFS/1995:400|Fastighetsmäklarlag]]
 
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
  
Rad 75: Rad 70:
 
* ''Hyra, lån, m.m.'': [[Realavtal]]
 
* ''Hyra, lån, m.m.'': [[Realavtal]]
 
* ''Uppdrag'': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
 
* ''Uppdrag'': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
* ''Konsumentskydd'': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Konsumenttjänst]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
+
* ''Konsumentskydd'': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
  
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
  
* [[SFS/1927:56|Lag om nedsättande av pengar hos myndighet]]
 
* [[SFS/1927:85|Lag om dödande av förkommen handling]]
 
* [[SFS/1930:173|Lag om beräkning av lagstadgad tid]]
 
 
* [[SFS/1936:81|Skuldebrevslag (SkbrL)]]
 
* [[SFS/1936:81|Skuldebrevslag (SkbrL)]]
 
* [[SFS/1975:635|Räntelag]]
 
* [[SFS/1975:635|Räntelag]]
 
* [[SFS/1981:130|Preskriptionslag]]
 
* [[SFS/1981:130|Preskriptionslag]]
* [[SFS/1981:131|Lag om kallelse å okända borgenärer]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 93: Rad 84:
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
  
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslagen]]
+
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslag]]
* [[SFS/1904:48_s.1|Samäganderättslagen]]
+
* [[SFS/1904:48_s.1|Samäganderättslag]]
* [[SFS/1936:88|Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man]]
+
* [[SFS/1944:181|Lag om redovisningsmedel]]
+
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
* [[SFS/2003:528|Lag om företagsinteckning]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Egendom]], [[Sak]], [[Besittning]], [[Denuntiation]], [[Godtrosförvärv]], [[Tradition]]
+
* [[Egendom]], [[Sak]], [[Besittning]], [[Denuntiation]], [[Godtrosförvärv]], [[Tradition]], [[Kvarstad]]
  
 
==[[:Kategori:Skadeståndsrätt|Skadeståndsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Skadeståndsrätt|Skadeståndsrätt]]==
Rad 112: Rad 100:
 
* [[SFS/1992:18|Produktansvarslag]]
 
* [[SFS/1992:18|Produktansvarslag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
* [[SFS/1998:714|Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 120: Rad 107:
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
  
* [[SFS/1998:112|BBS-lagen]]
 
 
* '''[[SFS/1998:204|Personuppgiftslag (PUL)]]'''
 
* '''[[SFS/1998:204|Personuppgiftslag (PUL)]]'''
* [[SFS/2000:832|Lag om kvalificerade elektroniska signaturer]]
+
* [[SFS/1998:112|BBS-lag]]
 
* [[SFS/2002:562|E-handelslag]]
 
* [[SFS/2002:562|E-handelslag]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
Rad 132: Rad 118:
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
  
* [[SFS/1949:345|Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar]]
+
* [[SFS/2010:1877|Varumärkeslag (VML)]]
* [[SFS/1960:644|Varumärkeslagen (VML)]]
+
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslag (URL)]]
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslagen (URL)]]
+
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1970:485|Mönsterskyddslag]]
 
* [[SFS/1970:485|Mönsterskyddslag]]
 
* [[SFS/1974:156|Firmalag]]
 
* [[SFS/1974:156|Firmalag]]
* [[SFS/1992:1685|Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (KML)]]
 
* [[SFS/1994:193|Internationell upphovsrättsförordning (IURF)]]
 
* [[SFS/1997:306|Växtförädlarrättslag]]
 
  
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
  
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
 
* '''[[SFS/1970:994|Jordabalk (JB)]]'''
 
* '''[[SFS/1970:994|Jordabalk (JB)]]'''
* [[SFS/1971:948|Väglag (VägL)]]
+
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
* [[SFS/1973:1149|Anläggningslag (AL)]]
+
* [[SFS/2010:900|Plan- och bygglag (PBL)]]
* [[SFS/1982:352|Ombildningslag]]
+
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
+
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken]]
+
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken (MB)]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 160: Rad 139:
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
  
* [[SFS/1974:157|Handelsregisterlag]]
 
 
* [[SFS/1980:1102|Lag om handelsbolag och enkla bolag]]
 
* [[SFS/1980:1102|Lag om handelsbolag och enkla bolag]]
 
* [[SFS/1987:667|Lag om ekonomiska föreningar]]
 
* [[SFS/1987:667|Lag om ekonomiska föreningar]]
Rad 166: Rad 144:
 
* [[SFS/1995:1554|Årsredovisningslag (ÅRL)]]
 
* [[SFS/1995:1554|Årsredovisningslag (ÅRL)]]
 
* [[SFS/1999:1078|Bokföringslag (BFL)]]
 
* [[SFS/1999:1078|Bokföringslag (BFL)]]
* [[SFS/2001:883|Revisorslag]]
 
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
  
Rad 173: Rad 150:
 
* [[Aktiebolag]], [[Juridisk person]]
 
* [[Aktiebolag]], [[Juridisk person]]
  
| style="vertical-align: top" |
+
|
 
+
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
  
 +
* '''[[SFS/1962:700|Brottsbalk (BrB)]]'''
 
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
 
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
* '''[[SFS/1962:700|Brottsbalk (BrB)]]'''
 
 
* [[SFS/1968:64|Narkotikastrafflag (NSL)]]
 
* [[SFS/1968:64|Narkotikastrafflag (NSL)]]
 
* [[SFS/1971:69|Skattebrottslag (SBL)]]
 
* [[SFS/1971:69|Skattebrottslag (SBL)]]
Rad 185: Rad 161:
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]]
+
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]], [[Rusläran]]
  
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
  
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
* [[SFS/1990:746|Lag om betalningsföreläggande och handräckning]]
 
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
* [[SFS/1996:1619|Rättshjälpslag]]
 
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
  
Rad 203: Rad 176:
 
* ''Förfaranden:'' [[Brottmål]], [[Tvistemål]], [[Fastställelsetalan]], [[Fullgörelsetalan]], [[Prövningstillstånd]], [[Resning]], [[Skiljeförfarande]]
 
* ''Förfaranden:'' [[Brottmål]], [[Tvistemål]], [[Fastställelsetalan]], [[Fullgörelsetalan]], [[Prövningstillstånd]], [[Resning]], [[Skiljeförfarande]]
 
* ''Principer:'' [[Muntlighetsprincipen]], [[Omedelbarhetsprincipen]],
 
* ''Principer:'' [[Muntlighetsprincipen]], [[Omedelbarhetsprincipen]],
* ''Specialprocess:'' [[Skuldsanering]], [[Exekutionstitel]], [[Betalningsföreläggande]], [[Utmätning]]
+
* ''Specialprocess:'' [[Konkurs]], [[Skuldsanering]], [[Exekutionstitel]], [[Betalningsföreläggande]], [[Utmätning]]
 
* ''Övrigt:'' [[Bevisbörda]], [[Litispendens]], [[Res judicata]], [[Domvilla]], [[Partshabilitet]], [[Processhabilitet]], [[Talerätt]], [[Rättegångshinder]]
 
* ''Övrigt:'' [[Bevisbörda]], [[Litispendens]], [[Res judicata]], [[Domvilla]], [[Partshabilitet]], [[Processhabilitet]], [[Talerätt]], [[Rättegångshinder]]
  
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
  
 +
* '''[[SFS/1949:105|Tryckfrihetsförordningen (TF)]]'''
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
* '''[[SFS/1949:105|Tryckfrihetsförordningen]]'''
+
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen (RF)]]
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen]]
+
* [[SFS/2014:801|Riksdagsordningen (RO)]]
* [[SFS/1974:153|Riksdagsordningen]]
+
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlag (YGL)]]
* [[SFS/1975:1339|JK-lagen]]
+
* [[SFS/1979:368|Lag om Lagrådet]]
+
* [[SFS/1979:369|Folkomröstningslag]]
+
* [[SFS/1986:765|JO-instruktionen]]
+
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlagen]]
+
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
* [[SFS/1994:1500|Anslutningslagen]]
+
* [[SFS/2005:716|Utlänningslag]]
* [[SFS/2005:837|Vallag]]
+
* [[SFS/2001:82|Medborgarskapslag]]
+
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 230: Rad 197:
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
  
 +
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 +
* [https://lagen.nu/2011:1244 Skatteförfarandelag (SFL)] 
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
* [[SFS/1984:1052|Lag om statlig fastighetsskatt]]
 
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
* [[SFS/1994:1744|Lag om allmän pensionsavgift]]
 
 
* [[SFS/1994:200|Mervärdesskattelag (ML)]]
 
* [[SFS/1994:200|Mervärdesskattelag (ML)]]
 
* [[SFS/1995:575|Lag mot skatteflykt]]
 
* [[SFS/1995:575|Lag mot skatteflykt]]
* [[SFS/1998:674|Lag om inkomstgrundad ålderspension (LIP)]]
 
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 
* [[SFS/2000:980|Socialavgiftslag (SAL)]]
 
* [[SFS/2001:1227|Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK)]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 246: Rad 209:
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
  
* [[SFS/1971:289|Lag om allmänna förvaltningsdomstolar]]
+
* '''[[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]'''
 +
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
 
* [[SFS/1985:206|Lag om viten]]
 
* '''[[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]'''
 
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
* [[SFS/2006:304|Lag om rättsprovning av vissa regeringsbeslut]]
+
* [[SFS/2016:1145|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
* [[SFS/2007:515|Myndighetsförordning]]
+
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
+
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Ärende]], [[Myndighetsutövning]], [[Beslut]]
+
* [[Förvaltningsmyndighet]], [[Ärende]], [[Myndighetsutövning]], [[Beslut]]
  
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
+
* [[SFS/2010:110|Socialförsäkringsbalk (SFB)]]
 +
* [[SFS/2010:610|Fängelselag]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
* [[SFS/1988.870|Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)]]
 
* [[SFS/1990:52|Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)]]
 
* [[SFS/1991:1128|Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)]]
 
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
* [[SFS/1993:387|Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade]]
+
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag (SoL)]]
* [[SFS/1998:488|Körkortslag]]
+
* [[SFS/2008:717|Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FRA-lagen)]]
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]
+
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 279: Rad 235:
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
  
* [[SFS/1957:259|Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.]]
 
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
  
Rad 288: Rad 243:
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
  
* [[SFS/1978:800|Lag om namn och bild i reklam]]
 
* [[SFS/1993:20|Konkurrenslag]]
 
* [[SFS/1993:581|Tobakslag]]
 
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 +
* [[SFS/2008:579|Konkurrenslag]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 301: Rad 254:
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML Bryssel I-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML Bryssel I-förordningen]
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:SV:HTML Bryssel II-förordningen]
+
<!-- * [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:SV:HTML Bryssel II- förordningen] -->
* [http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm Luganokonventionen]
+
<!-- * [http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm Luganokonventionen] -->
 
<!-- lagval -->
 
<!-- lagval -->
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):SV:HTML Romkonventionen]
+
<!-- * [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):SV:HTML Romkonventionen] -->
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
  

Nuvarande version från 25 juli 2017 kl. 20.43

Det här är en del av webbplatsen lagen.nu, vars syfte är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att göra det så jobbar vi med att skriva lagkommentarer, där själva lagtexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur. Vi har just nu 790 lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.

Den här delen av tjänsten innehåller det verktyg (en wiki) som vi använder för själva skrivandet. Om du vill vara med och hjälpa till, se Deltagarportalen för information om hur du kommer igång.

Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/.

Index

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen.

Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i fetstil nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.

Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se Deltagarportalen för att komma igång.

Familjerätt

Viktiga begrepp

Arbetsrätt

Viktiga begrepp

Allmän avtalsrätt

Viktiga begrepp

Speciell avtalsrätt

Viktiga begrepp

Fordringsrätt

Viktiga begrepp

Sakrätt

Viktiga begrepp

Skadeståndsrätt

Viktiga begrepp

IT-rätt

Viktiga begrepp

Immaterialrätt

Fastighetsrätt

Viktiga begrepp

Associationsrätt

Viktiga begrepp

Straffrätt

Viktiga begrepp

Processrätt

Viktiga begrepp

Statsrätt

Viktiga begrepp

Skatterätt

Viktiga begrepp

Allmän förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Speciell förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Kommunalrätt

Viktiga begrepp

Marknadsrätt

Viktiga begrepp

Internationell privaträtt

Viktiga begrepp

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här!