Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Huvudsida"

Hoppa till: navigering, sök
(Länka nya LOU)
 
(26 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte)
Rad 9: Rad 9:
 
= Index =
 
= Index =
  
Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i '''fetstil''' nedan) är dessutom kommenterade, med förklaringar och exempel. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken.
+
Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. [https://lagen.nu/om/ Läs mer om hur tjänsten funkar], samt vad som är [https://lagen.nu/om/nytt.html nytt i den här versionen].  
  
[https://lagen.nu/om/ Läs mer om hur tjänsten funkar], samt vad som är [https://lagen.nu/om/nytt.html nytt i den här versionen].  
+
Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i '''fetstil''' nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.
 +
 
 +
Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se [https://lagen.nu/wiki/Lagen.nu:Deltagarportalen Deltagarportalen] för att komma igång.
  
 
{|
 
{|
| style="vertical-align: top" |
+
|
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
  
Rad 26: Rad 28:
  
 
* ''Äktenskap m.m.'': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
 
* ''Äktenskap m.m.'': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
* ''Succeessionsrätt'': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
+
* ''Successionsrätt'': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
  
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
Rad 32: Rad 34:
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
 
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 +
* [[SFS/1974:371|Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
Rad 67: Rad 70:
 
* ''Hyra, lån, m.m.'': [[Realavtal]]
 
* ''Hyra, lån, m.m.'': [[Realavtal]]
 
* ''Uppdrag'': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
 
* ''Uppdrag'': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
* ''Konsumentskydd'': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Konsumenttjänst]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
+
* ''Konsumentskydd'': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
  
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
Rad 115: Rad 118:
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
  
* [[SFS/1960:644|Varumärkeslag (VML)]]
+
* [[SFS/2010:1877|Varumärkeslag (VML)]]
 
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslag (URL)]]
 
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslag (URL)]]
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
Rad 126: Rad 129:
 
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
+
* [[SFS/2010:900|Plan- och bygglag (PBL)]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken (MB)]]
 
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken (MB)]]
Rad 147: Rad 150:
 
* [[Aktiebolag]], [[Juridisk person]]
 
* [[Aktiebolag]], [[Juridisk person]]
  
| style="vertical-align: top" |
+
|
 
+
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
  
Rad 159: Rad 161:
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
  
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]], [[Ruslära]]n
+
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]], [[Rusläran]]
  
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
Rad 182: Rad 184:
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
 
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen (RF)]]
 
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen (RF)]]
* [[SFS/1974:153|Riksdagsordningen (RO)]]
+
* [[SFS/2014:801|Riksdagsordningen (RO)]]
 
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlag (YGL)]]
 
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlag (YGL)]]
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
 +
* [[SFS/2005:716|Utlänningslag]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 195: Rad 198:
  
 
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 +
* [https://lagen.nu/2011:1244 Skatteförfarandelag (SFL)] 
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
Rad 209: Rad 213:
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
+
* [[SFS/2016:1145|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 216: Rad 220:
  
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
+
* [[SFS/2010:110|Socialförsäkringsbalk (SFB)]]
 +
* [[SFS/2010:610|Fängelselag]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
 
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag (SoL)]]
 
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag (SoL)]]
 +
* [[SFS/2008:717|Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FRA-lagen)]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 237: Rad 243:
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
  
* [[SFS/1993:20|Konkurrenslag]]
 
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 +
* [[SFS/2008:579|Konkurrenslag]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===

Nuvarande version från 25 juli 2017 kl. 20.43

Det här är en del av webbplatsen lagen.nu, vars syfte är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att göra det så jobbar vi med att skriva lagkommentarer, där själva lagtexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur. Vi har just nu 790 lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.

Den här delen av tjänsten innehåller det verktyg (en wiki) som vi använder för själva skrivandet. Om du vill vara med och hjälpa till, se Deltagarportalen för information om hur du kommer igång.

Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/.

Index

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen.

Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i fetstil nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.

Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se Deltagarportalen för att komma igång.

Familjerätt

Viktiga begrepp

Arbetsrätt

Viktiga begrepp

Allmän avtalsrätt

Viktiga begrepp

Speciell avtalsrätt

Viktiga begrepp

Fordringsrätt

Viktiga begrepp

Sakrätt

Viktiga begrepp

Skadeståndsrätt

Viktiga begrepp

IT-rätt

Viktiga begrepp

Immaterialrätt

Fastighetsrätt

Viktiga begrepp

Associationsrätt

Viktiga begrepp

Straffrätt

Viktiga begrepp

Processrätt

Viktiga begrepp

Statsrätt

Viktiga begrepp

Skatterätt

Viktiga begrepp

Allmän förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Speciell förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Kommunalrätt

Viktiga begrepp

Marknadsrätt

Viktiga begrepp

Internationell privaträtt

Viktiga begrepp

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här!