Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Huvudsida"

Hoppa till: navigering, sök
m (Allmän förvaltningsrätt)
(renodling av förstasidan)
Rad 16: Rad 16:
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
 
==[[:Kategori:Familjerätt|Familjerätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* [[SFS/1904:26_s.1|Internationella äktenskapslagen (IÄL)]]
 
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
Rad 24: Rad 21:
 
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
* [[SFS/1997:192|Lag om internationell adoptionsförmedling (LIF)]]
 
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Äktenskap etc''': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Äktenskapsskillnad]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
+
* ''Äktenskap m.m.'': [[Äktenskap]], [[Sambo]], [[Äktenskapsskillnad]], [[Enskild egendom]], [[Bodelning]]
* '''Barnrätt''': [[Vårdnad]], [[Umgängesrätt]], [[Barnets bästa]], [[Underhållsstöd]], [[Adoption]]
+
* ''Barnrätt'': [[Vårdnad]], [[Umgängesrätt]], [[Barnets bästa]], [[Underhållsstöd]], [[Adoption]]
* '''Succeessionsrätt''': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
+
* ''Succeessionsrätt'': [[Arvsklass]], [[Bröstarvinge]], [[Fri förfoganderätt]], [[Laglott]], [[Sekundosuccession]], [[Testamente]]
  
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1974:358|Förtroendemannalagen]]
 
* [[SFS/1974:358|Förtroendemannalagen]]
Rad 46: Rad 40:
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Anställningsavtal''': [[Arbetstagare]], [[Arbetsgivare]], [[29/29-principen]], [[Anställningsskydd]], [[Uppsägning]], [[Diskriminering]]
+
* ''Anställningsavtal'': [[Arbetstagare]], [[Arbetsgivare]], [[29/29-principen]], [[Anställningsskydd]], [[Uppsägning]], [[Diskriminering]]
* '''Kollektiv arbetsrätt''': [[Kollektivavtal]], [[Facklig förtroendeman]], [[Primär förhandlingsskyldighet]], [[Bastubadarprincipen]]
+
* ''Kollektiv arbetsrätt'': [[Kollektivavtal]], [[Facklig förtroendeman]], [[Primär förhandlingsskyldighet]], [[Bastubadarprincipen]]
  
 
==[[:Kategori:Allmän avtalsrätt|Allmän avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Allmän avtalsrätt|Allmän avtalsrätt]]==
  
=== Viktiga lagar ===
 
 
* '''[[SFS/1915:218|Avtalslag (AvtL)]]'''
 
* '''[[SFS/1915:218|Avtalslag (AvtL)]]'''
 
* [[SFS/1924:323|Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning]]
 
* [[SFS/1924:323|Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning]]
Rad 61: Rad 54:
 
* [[SFS/1994:1512|Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK)]]
 
* [[SFS/1994:1512|Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Konsensualavtal]], [[Standardavtal]], [[Anbud]], [[Accept]], [[Oklarhetsregeln]], [[Fullmakt]]
 
* [[Konsensualavtal]], [[Standardavtal]], [[Anbud]], [[Accept]], [[Oklarhetsregeln]], [[Fullmakt]]
  
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1914:45|Lag om kommission]]
 
* [[SFS/1914:45|Lag om kommission]]
Rad 81: Rad 72:
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Köp etc''': [[Lös egendom]], [[Felaktig vara]], [[Godtrosförvärv]], [[Gåva]],  
+
* ''Köp etc'': [[Lös egendom]], [[Felaktig vara]], [[Godtrosförvärv]], [[Gåva]],  
* '''Hyra, lån, m.m.''': [[Saklega]], [[Skadeansvar]], [[Realavtal]]
+
* ''Hyra, lån, m.m.'': [[Saklega]], [[Skadeansvar]], [[Realavtal]]
* '''Uppdrag''': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
+
* ''Uppdrag'': [[Uppdragsavtal]], [[Deposition]], [[Negotiorum gestio]]
* '''Konsumentskydd''': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Konsumenttjänst]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
+
* ''Konsumentskydd'': [[Konsumentköp]], [[Näringsidkare]], [[Konsumenttjänst]], [[Kontrollansvar]], [[Kreditköp]]
  
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1927:56|Lag om nedsättande av pengar hos myndighet]]
 
* [[SFS/1927:56|Lag om nedsättande av pengar hos myndighet]]
Rad 100: Rad 89:
 
* [[SFS/1981:131|Lag om kallelse å okända borgenärer]]
 
* [[SFS/1981:131|Lag om kallelse å okända borgenärer]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Fordran]], [[Skuldebrev]], [[Borgenär]], [[Gäldenär]], [[Preskription]], [[Regressrätt]]
 
* [[Fordran]], [[Skuldebrev]], [[Borgenär]], [[Gäldenär]], [[Preskription]], [[Regressrätt]]
  
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslagen]]
 
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslagen]]
Rad 112: Rad 99:
 
* [[SFS/1936:88|Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man]]
 
* [[SFS/1936:88|Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man]]
 
* [[SFS/1944:181|Lag om redovisningsmedel]]
 
* [[SFS/1944:181|Lag om redovisningsmedel]]
* [[SFS/1944:302|Lag om köpares rätt till märkt virke]]
 
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
 
* [[SFS/2003:528|Lag om företagsinteckning]]
 
* [[SFS/2003:528|Lag om företagsinteckning]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Egendom]], [[Sak]], [[Besittning]], [[Denuntiation]], [[Godtrosförvärv]], [[Tradition]]
 
* [[Egendom]], [[Sak]], [[Besittning]], [[Denuntiation]], [[Godtrosförvärv]], [[Tradition]]
  
 
==[[:Kategori:Skadeståndsrätt|Skadeståndsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Skadeståndsrätt|Skadeståndsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1972:207|Skadeståndslag]]
 
* [[SFS/1972:207|Skadeståndslag]]
Rad 131: Rad 115:
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
 
* [[SFS/1998:714|Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder]]
 
* [[SFS/1998:714|Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder]]
* [[SFS/2007:1150|Lag om tillsyn över hundar och katter]]
 
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Skadestånd]], [[Adekvat kausalitet]], [[Personskada]], [[Sakskada]], [[Ren förmögenhetsskada]], [[Culpaansvar]], [[Kontrollansvar]], [[Strikt ansvar]].
 
* [[Skadestånd]], [[Adekvat kausalitet]], [[Personskada]], [[Sakskada]], [[Ren förmögenhetsskada]], [[Culpaansvar]], [[Kontrollansvar]], [[Strikt ansvar]].
  
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1998:112|BBS-lagen]]
 
* [[SFS/1998:112|BBS-lagen]]
Rad 147: Rad 128:
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Databas]], [[Personlig integritet]], [[Ostrukturerat material]]
 
* [[Databas]], [[Personlig integritet]], [[Ostrukturerat material]]
  
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1949:345|Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar]]
 
* [[SFS/1949:345|Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar]]
Rad 165: Rad 144:
 
* [[SFS/1997:306|Växtförädlarrättslag]]
 
* [[SFS/1997:306|Växtförädlarrättslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Upphovsrätt:''' [[Verkshöjd]], [[Tillgängliggörande till allmänheten]], [[Exemplarframställan]], [[Närstående rättigheter]]
+
* ''Upphovsrätt:'' [[Verkshöjd]], [[Tillgängliggörande till allmänheten]], [[Exemplarframställan]], [[Närstående rättigheter]]
* '''Patenträtt:''' [[Uppfinningshöjd]]
+
* ''Patenträtt:'' [[Uppfinningshöjd]]
* '''Varumärkesrätt:''' [[Inarbetat varumärke]], [[Degeneration]]
+
* ''Varumärkesrätt:'' [[Inarbetat varumärke]], [[Degeneration]]
* '''Mönsterskyddsrätt:'''
+
* ''Mönsterskyddsrätt:''
  
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
Rad 180: Rad 157:
 
* [[SFS/1971:948|Väglag (VägL)]]
 
* [[SFS/1971:948|Väglag (VägL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
* [[SFS/1973:1144|Ledningsrättslag]]
 
 
* [[SFS/1973:1149|Anläggningslag (AL)]]
 
* [[SFS/1973:1149|Anläggningslag (AL)]]
* [[SFS/1973:1150|Lag om förvaltning av samfälligheter]]
 
* [[SFS/1975:1132|Lag om förvärv av hyresfastighet m.m.]]
 
* [[SFS/1979:230|Jordförvärvslag]]
 
 
* [[SFS/1982:352|Ombildningslag]]
 
* [[SFS/1982:352|Ombildningslag]]
 
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
 
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
* [[SFS/1987:11|Lag om exploateringssamverkan]]
 
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken]]
 
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Fastighet]], [[Fastighetstillbehör]], [[Hyra]], [[Arrende]], [[Servitut]], [[Expropriation]], [[Relaxation]]
 
* [[Fastighet]], [[Fastighetstillbehör]], [[Hyra]], [[Arrende]], [[Servitut]], [[Expropriation]], [[Relaxation]]
  
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1974:157|Handelsregisterlag]]
 
* [[SFS/1974:157|Handelsregisterlag]]
Rad 208: Rad 178:
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Aktiebolag]], [[Handelsbolag]], [[Enskild firma]], [[Stiftelse]], [[Juridisk person]]
 
* [[Aktiebolag]], [[Handelsbolag]], [[Enskild firma]], [[Stiftelse]], [[Juridisk person]]
Rad 215: Rad 185:
  
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
 
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
Rad 224: Rad 192:
 
* [[SFS/2000:1225|Smugglingslag]]
 
* [[SFS/2000:1225|Smugglingslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]]
 
* [[Brott]], [[Brottspåföljd]], [[Legalitetsprincipen]], [[Uppsåt]]
  
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
 
==[[:Kategori:Processrätt|Processrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
* [[SFS/1974:371|Lag om rättegång i arbetstvister]]
 
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
Rad 240: Rad 205:
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
 
* [[SFS/1996:1619|Rättshjälpslag]]
 
* [[SFS/1996:1619|Rättshjälpslag]]
* [[SFS/2006:548|Skuldsaneringslag]]
 
* [[SFS/1996:764|Lag om företagsrekonstruktion]]
 
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Aktörer:''' [[Domstol]], [[Forum]], [[Kärande]], [[Svarande]], [[Åklagare]], [[Tilltalad]], [[Offentlig försvarare]], [[Skiljenämnd]]
+
* ''Aktörer:'' [[Domstol]], [[Forum]], [[Kärande]], [[Svarande]], [[Åklagare]], [[Tilltalad]], [[Offentlig försvarare]], [[Skiljenämnd]]
* '''Förfaranden:''' [[Brottmål]], [[Tvistemål]], [[Fastställelsetalan]], [[Fullgörelsetalan]], [[Prövningstillstånd]], [[Resning]], [[Skiljeförfarande]]
+
* ''Förfaranden:'' [[Brottmål]], [[Tvistemål]], [[Fastställelsetalan]], [[Fullgörelsetalan]], [[Prövningstillstånd]], [[Resning]], [[Skiljeförfarande]]
* '''Principer:''' [[Muntlighetsprincipen]], [[Omedelbarhetsprincipen]],
+
* ''Principer:'' [[Muntlighetsprincipen]], [[Omedelbarhetsprincipen]],
* '''Specialprocess:''' [[Skuldsanering]], [[Exekutionstitel]], [[Betalningsföreläggande]], [[Utmätning]]
+
* ''Specialprocess:'' [[Skuldsanering]], [[Exekutionstitel]], [[Betalningsföreläggande]], [[Utmätning]]
* '''Övrigt:''' [[Bevisbörda]], [[Litispendens]], [[Res judicata]], [[Domvilla]], [[Partshabilitet]], [[Processhabilitet]], [[Talerätt]], [[Rättegångshinder]]
+
* ''Övrigt:'' [[Bevisbörda]], [[Litispendens]], [[Res judicata]], [[Domvilla]], [[Partshabilitet]], [[Processhabilitet]], [[Talerätt]], [[Rättegångshinder]]
  
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
Rad 270: Rad 231:
 
* [[SFS/2001:82|Medborgarskapslag]]
 
* [[SFS/2001:82|Medborgarskapslag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Konstitutionell rätt:''' [[Regeringen]], [[Riksdagen]], [[Grundlag]]
+
* ''Konstitutionell rätt:'' [[Regeringen]], [[Riksdagen]], [[Grundlag]]
* '''Tryckfrihetsrätt:''' [[Källskydd]], [[Meddelarfrihet]], [[Efterforskningsförbud]], [[Censurförbud]], [[Ansvarig utgivare]]
+
* ''Tryckfrihetsrätt:'' [[Källskydd]], [[Meddelarfrihet]], [[Efterforskningsförbud]], [[Censurförbud]], [[Ansvarig utgivare]]
* '''Utlänningsrätt:''' [[Medborgarskap]], [[Avvisning]], [[Utvisning]], [[Migrationsverket]]
+
* ''Utlänningsrätt:'' [[Medborgarskap]], [[Avvisning]], [[Utvisning]], [[Migrationsverket]]
  
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
  
* [[SFS/1970:624|Kupongskattelag]]
 
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1984:1052|Lag om statlig fastighetsskatt]]
 
* [[SFS/1984:1052|Lag om statlig fastighetsskatt]]
* [[SFS/1984:404|Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter]]
 
* [[SFS/1986:468|Lag om avräkning av utländsk skatt]]
 
* [[SFS/1990:659|Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster]]
 
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
 
* [[SFS/1994:1744|Lag om allmän pensionsavgift]]
 
* [[SFS/1994:1744|Lag om allmän pensionsavgift]]
Rad 294: Rad 251:
  
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1971:289|Lag om allmänna förvaltningsdomstolar]]
 
* [[SFS/1971:289|Lag om allmänna förvaltningsdomstolar]]
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
* [[SFS/1971:309|Lag om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål]]
 
 
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
 
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
 
* [[SFS/1985:206|Lag om viten]]
 
* [[SFS/1985:206|Lag om viten]]
 
* [[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]
 
* [[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
* [[SFS/2003:234|Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.]]
 
 
* [[SFS/2006:304|Lag om rättsprovning av vissa regeringsbeslut]]
 
* [[SFS/2006:304|Lag om rättsprovning av vissa regeringsbeslut]]
 
* [[SFS/2007:515|Myndighetsförordning]]
 
* [[SFS/2007:515|Myndighetsförordning]]
 
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
 
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Förvaltningsärende]], [[Beslut]], [[Besvär]]
 
* [[Förvaltningsärende]], [[Beslut]], [[Besvär]]
  
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Speciell förvaltningsrätt|Speciell förvaltningsrätt]] ==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
Rad 326: Rad 277:
 
* [[SFS/1998:488|Körkortslag]]
 
* [[SFS/1998:488|Körkortslag]]
 
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]
 
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]
* [[SFS/2003:778|Lag om skydd mot olyckor]]
 
* [[SFS/2004:168|Smittskyddslag]]
 
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
* '''Politirätt:''' [[Tvångsvård]]
+
* ''Politirätt:'' [[Tvångsvård]]
* '''Socialrätt:''' [[Socialtjänst]]
+
* ''Socialrätt:'' [[Socialtjänst]]
  
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1957:259|Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.]]
 
* [[SFS/1957:259|Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.]]
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Kommun]], [[Kommunalbesvär]]
 
* [[Kommun]], [[Kommunalbesvär]]
  
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
 
=== Viktiga lagar ===
 
  
 
* [[SFS/1978:800|Lag om namn och bild i reklam]]
 
* [[SFS/1978:800|Lag om namn och bild i reklam]]
Rad 354: Rad 299:
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[God marknadsföringssed]], [[Marknadsstörningsavgift]]
 
* [[God marknadsföringssed]], [[Marknadsstörningsavgift]]
  
 
==[[:Kategori:Internationell privaträtt|Internationell privaträtt]] ==  
 
==[[:Kategori:Internationell privaträtt|Internationell privaträtt]] ==  
 
=== Viktiga konventioner m.m. ===
 
  
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
Rad 370: Rad 313:
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
  
=== Centrala begrepp ===
+
=== Viktiga begrepp ===
  
 
* [[Jurisdiktion]], [[Lagvalsregel]], [[Verkställighet]], [[Prorogationsavtal]], [[Ursprungslandsprincipen]], [[Effektlandsprincipen]].
 
* [[Jurisdiktion]], [[Lagvalsregel]], [[Verkställighet]], [[Prorogationsavtal]], [[Ursprungslandsprincipen]], [[Effektlandsprincipen]].

Versionen från 20 augusti 2009 kl. 12.17

Det här är en ny wiki-del av lagen.nu. Syftet med lagen.nu är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. Ett sätt att göra det är genom kommenterad lagtext, där själva ursprungstexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur. Vi har just nu 790 lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.

Under sommaren och hösten drivs ett pilotprojekt för att skriva en sådan lagtextkommentar. Ett antal juriststudenter och färdiga jurister har utsetts för att skriva lagtextkommentarer till 15 av de mest mest lästa lagtexterna på tjänsten. Om du vill vara med och hjälpa till, kolla på Deltagarportalen för att komma igång.

Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den mer publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/ (eller, om du vill se kommentarerna till lagtexterna, http://ferenda.lagen.nu/).

Index

Välkommen till lagen.nu! Den här webbtjänsten innehåller alla Sveriges lagar och andra författningar, samt många vägledande rättsfall. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen. Observera att det här är en betaversion, och att saker kan funka lite konstigt (eller inte alls).

För de lagar som står i fetstil finns det mer eller mindre utförliga kommentarer.

Familjerätt

Viktiga begrepp

Arbetsrätt

Viktiga begrepp

Allmän avtalsrätt

Viktiga begrepp

Speciell avtalsrätt

Viktiga begrepp

Fordringsrätt

Viktiga begrepp

Sakrätt

Viktiga begrepp

Skadeståndsrätt

Viktiga begrepp

IT-rätt

Viktiga begrepp

Immaterialrätt

Viktiga begrepp

Fastighetsrätt

Viktiga begrepp

Associationsrätt

Viktiga begrepp

Straffrätt

Viktiga begrepp

Processrätt

Viktiga begrepp

Statsrätt

Viktiga begrepp

Skatterätt

Allmän förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Speciell förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Kommunalrätt

Viktiga begrepp

Marknadsrätt

Viktiga begrepp

Internationell privaträtt

Viktiga begrepp

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här!