Skillnad mellan versioner av "Lagen.nu:Huvudsida"

Hoppa till: navigering, sök
m (Allmän avtalsrätt)
(bantning av antalet lagar och begrepp på förstasidan)
Rad 18: Rad 18:
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1949:381|Föräldrabalk (FB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
 
* '''[[SFS/1958:637|Ärvdabalk (ÄB)]]'''
* [[SFS/1971:796|Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA)]]
 
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
 
* '''[[SFS/1987:230|Äktenskapsbalk (ÄktB)]]'''
 +
* [[SFS/1982:670|Namnlag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
 
* [[SFS/2003:376|Sambolag]]
  
Rad 30: Rad 29:
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Arbetsrätt|Arbetsrätt]]==
  
* [[SFS/1974:358|Förtroendemannalagen]]
 
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
 
* '''[[SFS/1976:580|Medbestämmandelag (MBL)]]'''
* [[SFS/1977:1160|Arbetsmiljölag]]
+
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1977:480|Semesterlag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
 
* [[SFS/1982:673|Arbetstidslag]]
* '''[[SFS/1982:80|Lag om anställningsskydd (LAS)]]'''
 
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
 
* [[SFS/1994:260|Lag om offentlig anställning (LOA)]]
  
Rad 57: Rad 54:
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Speciell avtalsrätt|Speciell avtalsrätt]]==
  
* [[SFS/1914:45|Lag om kommission]]
 
* [[SFS/1936:83|Gåvolagen]]
 
* [[SFS/1985:716|Konsumenttjänstlag (KTjL)]]
 
* [[SFS/1987:822|Lag om internationella köp (CISC)]]
 
 
* '''[[SFS/1990:931|Köplag (KöpL)]]'''
 
* '''[[SFS/1990:931|Köplag (KöpL)]]'''
 
* '''[[SFS/1990:932|Konsumentköplag (KKöpL)]]'''
 
* '''[[SFS/1990:932|Konsumentköplag (KKöpL)]]'''
* [[SFS/1991:351|Lag om handelsagentur]]
+
* [[SFS/1936:83|Gåvolag]]
* [[SFS/1992:1672|Lag om paketresor]]
+
* [[SFS/1985:716|Konsumenttjänstlag (KTjL)]]
* [[SFS/1992:830|Konsumentkreditlag (KKrL)]]
+
* [[SFS/1987:822|Lag om internationella köp (CISC)]]
* [[SFS/1995:400|Fastighetsmäklarlag]]
+
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
 
* [[SFS/2005:59|Distans- och hemförsäljningslag]]
  
Rad 78: Rad 70:
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fordringsrätt|Fordringsrätt]]==
  
* [[SFS/1927:56|Lag om nedsättande av pengar hos myndighet]]
 
* [[SFS/1927:85|Lag om dödande av förkommen handling]]
 
* [[SFS/1930:173|Lag om beräkning av lagstadgad tid]]
 
 
* [[SFS/1936:81|Skuldebrevslag (SkbrL)]]
 
* [[SFS/1936:81|Skuldebrevslag (SkbrL)]]
 
* [[SFS/1975:635|Räntelag]]
 
* [[SFS/1975:635|Räntelag]]
 
* [[SFS/1981:130|Preskriptionslag]]
 
* [[SFS/1981:130|Preskriptionslag]]
* [[SFS/1981:131|Lag om kallelse å okända borgenärer]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 92: Rad 80:
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
 
== [[:Kategori:Sakrätt|Sakrätt]]==
  
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslagen]]
+
* [[SFS/1845:50_s.1|Lösöresköpslag]]
* [[SFS/1904:48_s.1|Samäganderättslagen]]
+
* [[SFS/1904:48_s.1|Samäganderättslag]]
* [[SFS/1936:88|Lag om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man]]
+
* [[SFS/1944:181|Lag om redovisningsmedel]]
+
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
 
* [[SFS/1986:796|Lag om godtrosförvärv av lösöre]]
* [[SFS/2003:528|Lag om företagsinteckning]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 111: Rad 96:
 
* [[SFS/1992:18|Produktansvarslag]]
 
* [[SFS/1992:18|Produktansvarslag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
 
* [[SFS/1996:799|Patientskadelag]]
* [[SFS/1998:714|Lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 119: Rad 103:
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
 
==[[:Kategori:IT-rätt|IT-rätt]]==
  
* [[SFS/1998:112|BBS-lagen]]
 
 
* '''[[SFS/1998:204|Personuppgiftslag (PUL)]]'''
 
* '''[[SFS/1998:204|Personuppgiftslag (PUL)]]'''
* [[SFS/2000:832|Lag om kvalificerade elektroniska signaturer]]
+
* [[SFS/1998:112|BBS-lag]]
 
* [[SFS/2002:562|E-handelslag]]
 
* [[SFS/2002:562|E-handelslag]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
 
* [[SFS/2003:389|Lag om elektronisk kommunikation (LEK)]]
Rad 131: Rad 114:
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
 
==[[:Kategori:Immaterialrätt|Immaterialrätt]]==
  
* [[SFS/1949:345|Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar]]
+
* [[SFS/1960:644|Varumärkeslag (VML)]]
* [[SFS/1960:644|Varumärkeslagen (VML)]]
+
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslag (URL)]]
* [[SFS/1960:729|Upphovsrättslagen (URL)]]
+
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1967:837|Patentlag (PL)]]
 
* [[SFS/1970:485|Mönsterskyddslag]]
 
* [[SFS/1970:485|Mönsterskyddslag]]
 
* [[SFS/1974:156|Firmalag]]
 
* [[SFS/1974:156|Firmalag]]
* [[SFS/1992:1685|Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (KML)]]
 
* [[SFS/1994:193|Internationell upphovsrättsförordning (IURF)]]
 
* [[SFS/1997:306|Växtförädlarrättslag]]
 
  
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Fastighetsrätt|Fastighetsrätt]]==
  
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
 
* '''[[SFS/1970:994|Jordabalk (JB)]]'''
 
* '''[[SFS/1970:994|Jordabalk (JB)]]'''
* [[SFS/1971:948|Väglag (VägL)]]
+
* [[SFS/1970:988|Fastighetsbildningslag (FBL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
 
* [[SFS/1972:719|Expropriationslag (ExprL)]]
* [[SFS/1973:1149|Anläggningslag (AL)]]
 
* [[SFS/1982:352|Ombildningslag]]
 
 
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
 
* [[SFS/1987:10|Plan- och bygglag (PBL)]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
 
* [[SFS/1991:614|Bostadsrättslag]]
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken]]
+
* [[SFS/1998:808|Miljöbalken (MB)]]
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 159: Rad 135:
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Associationsrätt|Associationsrätt]]==
  
* [[SFS/1974:157|Handelsregisterlag]]
 
 
* [[SFS/1980:1102|Lag om handelsbolag och enkla bolag]]
 
* [[SFS/1980:1102|Lag om handelsbolag och enkla bolag]]
 
* [[SFS/1987:667|Lag om ekonomiska föreningar]]
 
* [[SFS/1987:667|Lag om ekonomiska föreningar]]
Rad 165: Rad 140:
 
* [[SFS/1995:1554|Årsredovisningslag (ÅRL)]]
 
* [[SFS/1995:1554|Årsredovisningslag (ÅRL)]]
 
* [[SFS/1999:1078|Bokföringslag (BFL)]]
 
* [[SFS/1999:1078|Bokföringslag (BFL)]]
* [[SFS/2001:883|Revisorslag]]
 
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
 
* [[SFS/2005:551|Aktiebolagslag (ABL)]]
  
Rad 176: Rad 150:
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
 
==[[:Kategori:Straffrätt|Straffrätt]]==
  
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
 
 
* '''[[SFS/1962:700|Brottsbalk (BrB)]]'''
 
* '''[[SFS/1962:700|Brottsbalk (BrB)]]'''
 +
* [[SFS/1951:649|Trafikbrottslag]]
 
* [[SFS/1968:64|Narkotikastrafflag (NSL)]]
 
* [[SFS/1968:64|Narkotikastrafflag (NSL)]]
 
* [[SFS/1971:69|Skattebrottslag (SBL)]]
 
* [[SFS/1971:69|Skattebrottslag (SBL)]]
Rad 189: Rad 163:
  
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
 
* '''[[SFS/1942:740|Rättegångsbalk (RB)]]'''
* [[SFS/1970:979|Förmånsrättslag]]
 
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1981:774|Utsökningsbalk]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
 
* [[SFS/1987:672|Konkurslag]]
* [[SFS/1990:746|Lag om betalningsföreläggande och handräckning]]
 
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
 
* [[SFS/1996:242|Lag om domstolsärenden (ärendelagen)]]
* [[SFS/1996:1619|Rättshjälpslag]]
 
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
 
* [[SFS/1999:116|Lag om skiljeförfarande]]
  
Rad 207: Rad 178:
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Statsrätt|Statsrätt]]==
  
 +
* '''[[SFS/1949:105|Tryckfrihetsförordningen (TF)]]'''
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
 
* [[SFS/1810:0926|Successionsordningen]]
* '''[[SFS/1949:105|Tryckfrihetsförordningen]]'''
+
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen (RF)]]
* [[SFS/1974:152|Regeringsformen]]
+
* [[SFS/1974:153|Riksdagsordningen (RO)]]
* [[SFS/1974:153|Riksdagsordningen]]
+
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlag (YGL)]]
* [[SFS/1975:1339|JK-lagen]]
+
* [[SFS/1979:368|Lag om Lagrådet]]
+
* [[SFS/1979:369|Folkomröstningslag]]
+
* [[SFS/1986:765|JO-instruktionen]]
+
* [[SFS/1991:1469|Yttrandefrihetsgrundlagen]]
+
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
 
* [[SFS/1994:1219|Europakonventionen]]
* [[SFS/1994:1500|Anslutningslagen]]
 
* [[SFS/2005:837|Vallag]]
 
* [[SFS/2001:82|Medborgarskapslag]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 229: Rad 193:
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
 
==[[:Kategori:Skatterätt|Skatterätt]]==
  
 +
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
 
* [[SFS/1979:1152|Fastighetstaxeringslag (FTL)]]
* [[SFS/1984:1052|Lag om statlig fastighetsskatt]]
 
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
 
* [[SFS/1991:586|Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]]
* [[SFS/1994:1744|Lag om allmän pensionsavgift]]
 
 
* [[SFS/1994:200|Mervärdesskattelag (ML)]]
 
* [[SFS/1994:200|Mervärdesskattelag (ML)]]
 
* [[SFS/1995:575|Lag mot skatteflykt]]
 
* [[SFS/1995:575|Lag mot skatteflykt]]
* [[SFS/1998:674|Lag om inkomstgrundad ålderspension (LIP)]]
 
* '''[[SFS/1999:1229|Inkomstskattelag (IL)]]'''
 
* [[SFS/2000:980|Socialavgiftslag (SAL)]]
 
* [[SFS/2001:1227|Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK)]]
 
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 245: Rad 204:
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
 
==[[:Kategori:Allmän förvaltningsrätt|Allmän förvaltningsrätt]] ==
  
* [[SFS/1971:289|Lag om allmänna förvaltningsdomstolar]]
 
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
 
* [[SFS/1985:206|Lag om viten]]
 
 
* '''[[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]'''
 
* '''[[SFS/1986:223|Förvaltningslag (FL)]]'''
 +
* '''[[SFS/2009:400|Offentlighets- och sekretesslag (OSL)]]'''
 +
* [[SFS/1971:291|Förvaltningsprocesslag (FPL)]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
 
* [[SFS/1992:191|Avgiftsförordning]]
* [[SFS/2006:304|Lag om rättsprovning av vissa regeringsbeslut]]
 
* [[SFS/2007:515|Myndighetsförordning]]
 
 
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
 
* [[SFS/2007:1091|Lag om offentlig upphandling (LOU)]]
  
Rad 263: Rad 218:
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1982:763|Hälso- och sjukvårdslag (HSL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
 
* [[SFS/1984:387|Polislag (PL)]]
* [[SFS/1988.870|Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)]]
 
* [[SFS/1990:52|Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)]]
 
* [[SFS/1991:1128|Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)]]
 
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
 
* [[SFS/1993:1617|Ordningslag (OL)]]
* [[SFS/1993:387|Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade]]
+
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag (SoL)]]
* [[SFS/1998:488|Körkortslag]]
+
* [[SFS/2001:453|Socialtjänstlag]]
+
  
 
=== Viktiga begrepp ===
 
=== Viktiga begrepp ===
Rad 278: Rad 228:
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
 
== [[:Kategori:Kommunalrätt|Kommunalrätt]] ==
  
* [[SFS/1957:259|Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.]]
 
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
 
* [[SFS/1991:900|Kommunallag]]
  
Rad 287: Rad 236:
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
 
==[[:Kategori:Marknadsrätt|Marknadsrätt]]==
  
* [[SFS/1978:800|Lag om namn och bild i reklam]]
 
 
* [[SFS/1993:20|Konkurrenslag]]
 
* [[SFS/1993:20|Konkurrenslag]]
* [[SFS/1993:581|Tobakslag]]
 
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
 
* [[SFS/2008:486|Marknadsföringslag (MFL)]]
  
Rad 300: Rad 247:
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
<!-- jurisdiktion och verkställighet -->
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML Bryssel I-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:SV:HTML Bryssel I-förordningen]
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:SV:HTML Bryssel II-förordningen]
+
<!-- * [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:SV:HTML Bryssel II- förordningen] -->
* [http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm Luganokonventionen]
+
<!-- * [http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/lug-idx.htm Luganokonventionen] -->
 
<!-- lagval -->
 
<!-- lagval -->
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):SV:HTML Romkonventionen]
+
<!-- * [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):SV:HTML Romkonventionen] -->
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
 
* [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0864:SV:HTML Rom II-förordningen]
  

Versionen från 8 oktober 2009 kl. 09.41

Det här är en ny wiki-del av lagen.nu. Syftet med lagen.nu är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. Ett sätt att göra det är genom kommenterad lagtext, där själva ursprungstexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur. Vi har just nu 790 lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.

Under sommaren och hösten drivs ett pilotprojekt för att skriva en sådan lagtextkommentar. Ett antal juriststudenter och färdiga jurister har utsetts för att skriva lagtextkommentarer till 15 av de mest mest lästa lagtexterna på tjänsten. Om du vill vara med och hjälpa till, kolla på Deltagarportalen för att komma igång.

Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den mer publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/ (eller, om du vill se kommentarerna till lagtexterna, http://ferenda.lagen.nu/).

Index

Välkommen till lagen.nu! Den här webbtjänsten innehåller alla Sveriges lagar och andra författningar, samt många vägledande rättsfall. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen. Observera att det här är en betaversion, och att saker kan funka lite konstigt (eller inte alls).

För de lagar som står i fetstil finns det mer eller mindre utförliga kommentarer.

Familjerätt

Viktiga begrepp

Arbetsrätt

Viktiga begrepp

Allmän avtalsrätt

Viktiga begrepp

Speciell avtalsrätt

Viktiga begrepp

Fordringsrätt

Viktiga begrepp

Sakrätt

Viktiga begrepp

Skadeståndsrätt

Viktiga begrepp

IT-rätt

Viktiga begrepp

Immaterialrätt

Fastighetsrätt

Viktiga begrepp

Associationsrätt

Viktiga begrepp

Straffrätt

Viktiga begrepp

Processrätt

Viktiga begrepp

Statsrätt

Viktiga begrepp

Skatterätt

Viktiga begrepp

Allmän förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Speciell förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Kommunalrätt

Viktiga begrepp

Marknadsrätt

Viktiga begrepp

Internationell privaträtt

Viktiga begrepp

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här!