Lagen.nu:Huvudsida

Version från den 17 december 2009 kl. 22.50 av Anne Jaenzon (Diskussion | bidrag) (Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister, LRA)

Hoppa till: navigering, sök

Det här är en del av webbplatsen lagen.nu, vars syfte är att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. För att göra det så jobbar vi med att skriva lagkommentarer, där själva lagtexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur. Vi har just nu 790 lagkommentarer och begreppsdefinitioner påbörjade.

Den här delen av tjänsten innehåller det verktyg (en wiki) som vi använder för själva skrivandet. Om du vill vara med och hjälpa till, se Deltagarportalen för information om hur du kommer igång.

Om du främst vill veta vad lagen säger bör du hellre starta på den publika delen av tjänsten, https://lagen.nu/.

Index

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i den här versionen.

Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i fetstil nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan.

Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se Deltagarportalen för att komma igång.

Familjerätt

Viktiga begrepp

Arbetsrätt


Viktiga begrepp


Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister, LRA

1 Kap. Lagens tillämpningsområde § 1


Lagen om rättegångar tillämpas när vi processar om sådant som hör till arbetet som vi utför åt ett företag. Det ska handla om kollektivavtal och kan innebära allt som har med olika typer av kränkningar att göra, t.ex. om vi anser att vi har blivit av med arbetet på ett orättvist sätt och/eller fått en felaktig behandling på arbetsplatsen samt mycket annat som hör till arbetet och som vi anser är fel och vill processa om och som har med kollektivavtalet att göra.

§ 2 Det finns också andra lagar som styr förhandlingsrätten på arbetsplatserna och som man därmed har att rätta sig efter i andra situationer. Denna lag tillämpas därmed inte på alla typer av arbetstvister utan enbart på mål som har med kollektivavtalet att göra. Denna lag tillämpas t.ex. inte i mål som enligt lag endast får upptas i en viss tingsrätt, om man vill begära skadestånd i samband med ett åtal för ett utfört brott, yrkesskador när det inte har att göra med kollektivavtalet eller när det föreskrivs att frågan i en tvist som är reglerad i en lag eller författning får överklagas hos regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

Allmän avtalsrätt

Viktiga begrepp

Speciell avtalsrätt

Viktiga begrepp

Fordringsrätt

Viktiga begrepp

Sakrätt

Viktiga begrepp

Skadeståndsrätt

Viktiga begrepp

IT-rätt

Viktiga begrepp

Immaterialrätt

Fastighetsrätt

Viktiga begrepp

Associationsrätt

Viktiga begrepp

Straffrätt

Viktiga begrepp

Processrätt

Viktiga begrepp

Statsrätt

Viktiga begrepp

Skatterätt

Viktiga begrepp

Allmän förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Speciell förvaltningsrätt

Viktiga begrepp

Kommunalrätt

Viktiga begrepp

Marknadsrätt

Viktiga begrepp

Internationell privaträtt

Viktiga begrepp

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!

Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här!