Lagen.nu:Skrivprocess

Version från den 30 oktober 2009 kl. 12.40 av imported>Staffan (Skapade sidan med 'Om du är huvudförfattare för en lagtextkommentar är det också du som är huvudansvarig för den (och de begreppssidor du skapar utifrån den). Men andra kan och ska redigera…')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om du är huvudförfattare för en lagtextkommentar är det också du som är huvudansvarig för den (och de begreppssidor du skapar utifrån den). Men andra kan och ska redigera dem om de ser något som är fel eller som de kan förbättra.

  • Sträva efter att hela tiden ha texten i ett acceptabelt skick. Det är OK att texten är i ett halvfärdigt skick medans du redigerar, men när du är klar för dagens ska texten gå att läsa av en utomstående och inte vara direkt förvirrande eller missvisande. Bästa sättet att lyckas med detta är förmodligen att ta en paragraf i taget.
  • Sträva efter att låta texten växa fram på ett sånt sätt att du hela tiden är nöjd med den. Börja med det viktigaste först.
  • Skrivandet sker i det öppna, och det du skriver kan direkt ses av hela världen. Alla kan också komma att kommentera det du skriver på diskussionssidan.

Ändringar av andras texter

För sådant som inte är direkta fel, utan mer i kategorin tveksamt/otydligt/missvisande/ofullständigt, kan man istället föreslå en ändring eller be om ett förtydligande på motsvarande diskussionssida.

Av denna anledning är det viktigt att ni har med de sidor ni skrivit på er bevakningslista, så att ni får meddelande när någon skriver på motsvarande diskussionssida. Ingen kan se vilka sidor ni har på er bevakningslista.

Man kan också göra ändringen själv direkt (men då bör man ge en motivering, antingen i redigeringskommentaren eller på diskussionssidan). Om ursprungsförfattaren inte håller med om ändringen kan denne antingen rulla tillbaka ändringen helt, eller hellre omformulera/komplettera/förtydliga ändringen.

Ovanstående riktlinjer kan kompletteras med några meta-riktlinjer:

  • Var inte rädd för att ändra i andras texter.
  • Utgå från att andras ändringar i dina är gjorda med de bästa av avsikter.

Att flagga fel/tveksamheter/saker som borde fixas

Ibland hittar man saker som är felaktiga eller tveksamma, men som man själv inte är 100% säker på hur man ska ändra. Då kan man istället uppmärksamma problemet på motsvarande sidas diskussionsida.

Det finns färdiga mallar för olika typer av vanliga problem som man kan vilja använda. Dessa typer är Korrigera, Fixa, Fråga och Komplettera.

Om man på en sidas diskussionsflik skriver:

{{Korrigera|Statliga skatter och sociala avgifter är sedan 2004 inte förknippade med allmän förmånsrätt (SFS 2003:535)}}

visas detta som

Fil:Messagebox critical.png Texten skulle behöva korrigeras enligt följande:

Statliga skatter och sociala avgifter är sedan 2004 inte förknippade med allmän förmånsrätt (SFS 2003:535)

Detta är ett exempel på en mall, ett sätt att hantera likartad information på likartat sätt. Vi använder idag inte mallar till något på själva innehållssidorna, men vi kan använda dem på diskussionsidorna.

Man använder en mall genom att först skriva {{, följt av mallens namn (här Korrigera, följt av |, följt av själva beskrivningen av felet, följt av }}. I beskrivningen kan du använda länkar och alla andra sätt att formattera texten.

Genom att göra "felanmälan" på detta sätt så blir den informationen hanterad på ett likartat sätt. Det blir tydligt vad som ska göras, och hur allvarligt problemet är. Alla diskussionssidor som använder mallen listas dessutom automatiskt på Special:Länkar_hit/Mall:Korrigera, så det blir ett enkelt sätt att hitta allt som bör åtgärdas. Dessa listor återfinns i vänsterspalten, under "Att göra"

De tillgängliga mallarna för felanmälan är:

Korrigera

Exempel på hur denna mall används och visas finns ovan.

Används när: För materiella fel - när man hittar ett påstående som antingen är ett rent faktafel, eller missvisande.

När något är felanmält med den här mallen ska det fixas ASAP - max en vecka, men helst på dagen. Om inget görs kommer jag antingen ändra efter eget huvud eller ta bort texten helt och hållet.

Fixa

Används såhär:

{{Fixa|Den här sidan borde byta namn till "Hyra av lös sak"}}

Visas såhär:

Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

Den här sidan borde byta namn till "Hyra av lös sak"

Används när: För formella fel - när en sida har ett felaktigt namn, när innehåll på en sida borde delas upp i flera sidor, eller när något på annat sätt inte följer stilguiden.

Fråga

Används såhär:

{{Fråga|Kan ett elektroniskt köpebrev uppfylla kravet på skriftlighet?}}

Visas såhär:

Fil:Messagebox warning.png Det vore bra om texten kunde besvara följande fråga:

Kan ett elektroniskt köpebrev uppfylla kravet på skriftlighet?

Används när: Texten inte besvarar en fråga som den borde besvara, utifrån de funderingar som en typisk läsare kan antagas ha.

Komplettera

{{Komplettera|Exempel på formkrav i lagstiftningen}}

Visas såhär:

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Exempel på formkrav i lagstiftningen

Används när: Texten saknar information som den borde innehålla, utifrån dess nuvarande omfång. Exempelvis om en lång och genomarbetad text om expropriation inte nämner något om expropriationsersättning.