Versionshistorik för "Periodisk skrift"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 14 oktober 2009 kl. 10.01imported>Staffan 294 byte +26
  • nuvarandeföregående 28 september 2009 kl. 19.14imported>Helena67 268 byte +268 Skapade sidan med 'Kriterierna för vad som ska ses som en periodisk skrift anges i 1 kap 7 § tryckfrihetsförordniingen (1949:105). Det ska finnas en utgivningsplan och enligt den ska skriften ko…'