Datapantbrev

Hoppa till: navigering, sök

Ett pantbrev som utfärdats av Lantmäteriverket och införts i pantbrevsregistret.

Se 6 kap. 1 § och 22 kap. 5 a § jordabalken samt lag (1994:448) om pantbrevsregister.