Diskussion:Realavtal

Hoppa till: navigering, sök

Felrapport[redigera]

Messagebox critical.png Texten skulle behöva korrigeras enligt följande:

Parkeringsfallet är inte ett realavtal utan istället att beskriva som ett realhandlade som utgör ett avtalsslutande moment i ett konsensualavtal.

Felrapport[redigera]

Vad ni beskriver som ett realavtal utgör i själva verket ett realhandlande. Skillnaden är att realhandlandet kan ersätta anbudet eller accepten, t.ex. i det beskrivna parkeringsfallet, medan ett realavtal till sin natur fullbordas genom att ena parten presterar, t.ex. vid gåva eller saklån, se. Mellqvist, Mikael och Persson, Ingemar - Fordran & Skuld, 10 upplagan s. 23.

Felrapport[redigera]

Realavtal omfattar inte parkering av bil, det är ett avtal genom realhandlande. Realavtal omfattar istället exempelvis då man ger en person en gåva eller liknande. Realavtalet har vissa formkrav, och blir bundet först när det fullgjorts. Avtal genom realhandlande omfattar istället att en part inte behöver ge något direkt viljeuttryck för att ingå avtalet, vilket man gör när man parkerar sin bil.