Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt

Hoppa till: navigering, sök

Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner. Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU)

Länkar

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt