Insynsrätt

Hoppa till: navigering, sök

En rätt för den enskilde att få reda på vilken information myndigheter, företag och andra organisationer har.

Det finns tre huvudsakliga vägar att få insyn:

  • Offentlighetsprincipen (2 kap. tryckfrihetsförordningen)
  • Partsinsyn (16 § förvaltningslagen (1986:223))
  • Registerinsyn (26 § personuppgiftslagen (1998:204))