Litispendens

Hoppa till: navigering, sök

Litispendens är ett ursprungligen latinskt uttryck som vi bibebållit för det förhållandet att ett mål redan pågår om samma sak. Om litispendens föreligger ska mål nr 2 avvisas.

Jämför

Res judicata