Rättsföljd

Hoppa till: navigering, sök

Vad som ska inträffa när det rättsfaktum som krävs enligt någon viss rättsregel föreligger.

Ex: Skyldighet att betala dröjsmålsränta, eller fängelsedom.