SFS/1991:1469

Hoppa till: navigering, sök

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kompletterar tryckfrihetsförordningen och utsträcker reglerna för tryckfrihet till att gälla även TV, radio och elektroniska medier (exempelvis Internet)

An unofficial English translation is available at the Riksdag.

1 kap.

1 kap. 9 §

Den s.k. databasregeln innehåller dels ett automatiskt gällande skydd för s.k. massmedieföretag (redaktioner m.fl. som nämns i lagtexten) i första stycket, dels ett "frivilligt" skydd för alla andra (andra stycket). Det frivilliga skyddet kan vem som helst ansöka om hos Radio- och TV-verket. Om verket godkänner ansökan utfärdas ett "utgivningsbevis för databas".