SFS/1991:900

Hoppa till: navigering, sök

An unofficial translation is available from the Government Offices Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Innehåll

1 kap. Indelning, medlemskap

En kommun är en sammanslutning av kommunens medlemmar och utgör en juridisk person i offentlig rättslig mening och skall finnas enligt lag 1 kap. 7 § RF.

1 kap. 1 §

I 1 kap. 7 § RF används begreppet sekundärkommun för att beteckna landsting och primärkommun som benämning för det vi i dagligt tal kallar kommun. Det finns även en tredje variant i form av kommunalförbund som är en samarbetsform mellan kommuner.

1 kap. 2 §

Den nuvarande länsindelningen vilar på sedvanerättslig grund och är från år 1634 då riket enligt den dåvarande regeringsformen delades in i de 23 län vi har än idag. Landstingens indelning är samma som länsindelningen med undantag för Gotland där kommunen ansvarar för gränsöverskridande landstingsuppgifter.

1 kap. 3 §

Den i första stycket angivna lagen kallas kort för indelningslagen och reglerar vilka förutsättningar som krävs för ändringar av kommuner och landsting, vem som får och hur ändringar görs. Regeringen får göra mindre ändringar medan större ändringar görs av riksdagen.

1 kap. 4 §

Det finns ingen valfrihet avseende medlemskapet utan uppfyller en person en av de tre förutsättningarna så är personen kommunmedlem och kan även samtidigt vara kommunmedlem i flera kommuner. Samma gäller för landstingsmedlemskapet.

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

2 kap. 1 §

2 kap. 2 §

2 kap. 3 §

2 kap. 4 §

2 kap. 5 §

2 kap. 6 §

2 kap. 7 §

2 kap. 8 §

2 kap. 9 §

2 kap. 10 §

3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer

3 kap. 1 §

3 kap. 2 §

3 kap. 3 §

3 kap. 3 a §

3 kap. 3 b §

3 kap. 3 c §

3 kap. 4 §

3 kap. 5 §

3 kap. 6 §

3 kap. 7 §

3 kap. 8 §

3 kap. 9 §

3 kap. 10 §

3 kap. 11 §

3 kap. 12 §

3 kap. 13 §

3 kap. 14 §

3 kap. 15 §

3 kap. 16 §

3 kap. 17 §

3 kap. 18 §

3 kap. 19 §

3 kap. 20 §

3 kap. 21 §

3 kap. 22 §

3 kap. 23 §

3 kap. 24 §

3 kap. 25 §

3 kap. 26 §

3 kap. 27 §

3 kap. 28 §

3 kap. 29 §

4 kap. De förtroendevalda

4 kap. 1 §

4 kap. 2 §

4 kap. 3 §

4 kap. 3 a §

4 kap. 3 b §

4 kap. 3 c §

4 kap. 4 §

4 kap. 5 §

4 kap. 6 §

4 kap. 6 a §

4 kap. 7 §

4 kap. 8 §

4 kap. 9 §

4 kap. 10 §

4 kap. 10 a §

4 kap. 11 §

4 kap. 12 §

4 kap. 12 a §

4 kap. 12 b §

4 kap. 13 §

4 kap. 14 §

4 kap. 15 §

4 kap. 15 a §

4 kap. 16 §

4 kap. 17 §

4 kap. 17 a §

4 kap. 18 §

4 kap. 19 §

4 kap. 20 §

4 kap. 21 §

4 kap. 22 §

4 kap. 23 §

4 kap. 23 a §

4 kap. 24 §

4 kap. 25 §

4 kap. 26 §

4 kap. 27 §

4 kap. 28 §

4 kap. 29 §

4 kap. 30 §

4 kap. 31 §

4 kap. 32 §

4 kap. 33 §

5 kap. Fullmäktige

5 kap. 1 §

5 kap. 2 §

5 kap. 3 §

5 kap. 4 §

5 kap. 5 §

5 kap. 6 §

5 kap. 7 §

5 kap. 8 §

5 kap. 9 §

5 kap. 10 §

5 kap. 11 §

5 kap. 12 §

5 kap. 13 §

5 kap. 14 §

5 kap. 15 §

5 kap. 16 §

5 kap. 17 §

5 kap. 18 §

5 kap. 19 §

5 kap. 20 §

5 kap. 20 a §

5 kap. 20 b §

5 kap. 21 §

5 kap. 22 §

5 kap. 23 §

5 kap. 24 §

5 kap. 25 §

5 kap. 25 a §

5 kap. 25 b §

5 kap. 26 §

5 kap. 27 §

5 kap. 28 §

5 kap. 29 §

5 kap. 30 §

5 kap. 31 §

5 kap. 32 §

5 kap. 32 a §

5 kap. 33 §

5 kap. 34 §

5 kap. 35 §

5 kap. 36 §

5 kap. 37 §

5 kap. 38 §

5 kap. 39 §

5 kap. 40 §

5 kap. 41 §

5 kap. 42 §

5 kap. 43 §

5 kap. 44 §

5 kap. 45 §

5 kap. 46 §

5 kap. 47 §

5 kap. 48 §

5 kap. 49 §

5 kap. 50 §

5 kap. 51 §

5 kap. 52 §

5 kap. 53 §

5 kap. 54 §

5 kap. 55 §

5 kap. 56 §

5 kap. 57 §

5 kap. 58 §

5 kap. 59 §

5 kap. 60 §

5 kap. 61 §

5 kap. 62 §

5 kap. 63 §

5 kap. 64 §

6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

6 kap. 1 §

6 kap. 2 §

6 kap. 3 §

6 kap. 4 §

6 kap. 5 §

6 kap. 6 §

6 kap. 7 §

6 kap. 8 §

6 kap. 9 §

6 kap. 10 §

6 kap. 11 §

6 kap. 12 §

6 kap. 13 §

6 kap. 14 §

6 kap. 15 §

6 kap. 16 §

6 kap. 17 §

6 kap. 18 §

6 kap. 19 §

6 kap. 19 a §

6 kap. 20 §

6 kap. 21 §

6 kap. 22 §

6 kap. 23 §

6 kap. 24 §

6 kap. 25 §

6 kap. 26 §

6 kap. 27 §

6 kap. 27 a §

6 kap. 28 §

6 kap. 29 §

6 kap. 30 §

6 kap. 31 §

6 kap. 32 §

6 kap. 33 §

6 kap. 34 §

6 kap. 35 §

6 kap. 36 §

6 kap. 37 §

6 kap. 38 §

7 kap. Medbestämmandeformer

7 kap. 1 §

7 kap. 2 §

7 kap. 3 §

7 kap. 4 §

7 kap. 5 §

7 kap. 6 §

7 kap. 7 §

7 kap. 8 §

7 kap. 9 §

7 kap. 10 §

7 kap. 11 §

7 kap. 12 §

7 kap. 13 §

7 kap. 14 §

7 kap. 15 §

7 kap. 16 §

7 kap. 17 §

7 kap. 18 §

7 kap. 19 §

7 kap. 20 §

7 kap. 21 §

7 kap. 22 §

8 kap. Ekonomisk förvaltning

8 kap. 1 §

8 kap. 2 §

8 kap. 3 §

8 kap. 3 a §

8 kap. 3 b §

8 kap. 3 c §

8 kap. 4 §

8 kap. 5 §

8 kap. 5 a §

8 kap. 5 b §

8 kap. 6 §

8 kap. 7 §

8 kap. 8 §

8 kap. 9 §

8 kap. 10 §

8 kap. 11 §

8 kap. 12 §

8 kap. 13 §

8 kap. 14 §

8 kap. 15 §

8 kap. 16 §

8 kap. 17 §

8 kap. 18 §

8 kap. 19 §

8 kap. 20 §

8 kap. 20 a §

8 kap. 21 §

8 kap. 22 §

9 kap. Revision

9 kap. 1 §

9 kap. 2 §

9 kap. 3 §

9 kap. 4 §

9 kap. 5 §

9 kap. 6 §

9 kap. 7 §

9 kap. 8 §

9 kap. 9 §

9 kap. 9 a §

9 kap. 10 §

9 kap. 11 §

9 kap. 12 §

9 kap. 13 §

9 kap. 14 §

9 kap. 15 §

9 kap. 16 §

9 kap. 17 §

9 kap. 18 §

9 kap. 19 §

9 kap. 20 §

9 kap. 21 §

9 kap. 22 §

10 kap. Laglighetsprövning

10 kap. 1 §

10 kap. 2 §

10 kap. 3 §

10 kap. 4 §

10 kap. 5 §

10 kap. 6 §

10 kap. 7 §

10 kap. 8 §

10 kap. 9 §

10 kap. 10 §

10 kap. 11 §

10 kap. 12 §

10 kap. 13 §

10 kap. 14 §

10 kap. 14 a §

10 kap. 15 §