lagen.nu

Obligationsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler kring förpliktelser (obligationer) mellan två parter.

Inom obligationsrätten undersöker man frågor kring hur förpliktelser mellan två personer uppstår, vad de har för innehåll, hur de ändras, och när de upphör. En obligationsrätt kännetecknas av att den rör två specifika parter, och alltså inte har någon direkt verkan mot tredje man.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Obligationsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation