Obligationsrätt

Regler kring förpliktelser (obligationer) mellan två parter.

Inom obligationsrätten undersöker man frågor kring hur förpliktelser mellan två personer uppstår, vad de har för innehåll, hur de ändras, och när de upphör. En obligationsrätt kännetecknas av att den rör två specifika parter, och alltså inte har någon direkt verkan mot tredje man.