Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten. Många av de viktigaste lagtexterna (de som står i fetstil nedan) är kommenterade, med förklaringar och exempel. Ett stort antal juridiska begrepp har även förklarats, och ett urval av dessa har listats nedan. Om du har bra juridiska kunskaper, och vill dela med dig av dem till andra, kan du hjälpa oss att göra den här informationen bättre. Se Deltagarportalen för att komma igång.

Familjerätt

Arbetsrätt

Allmän avtalsrätt

Speciell avtalsrätt

Fordringsrätt

Sakrätt

Skadeståndsrätt

IT-rätt

Immaterialrätt

Fastighetsrätt

Associationsrätt

Straffrätt

Processrätt

Statsrätt

Skatterätt

Allmän förvaltningsrätt

Speciell förvaltningsrätt

Kommunalrätt

Marknadsrätt

I listan ovan används de förenklade lagbeteckningar som vanligtvis används. Lagarnas fullständiga titlar kan skilja sig från dessa. Hittar du inte lagen du söker i listan ovan? Bläddra i den fullständiga förteckningen!