Underpanträtt

Panträtt där panthavaren inte har besittning av panten.

Synonym: Hypotekarisk panträtt

Motsats: Handpanträtt