MIGRFS 2020:10

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som

är villkor för att erhålla EU-blåkort

MIGRFS

2020:10

Publicerade den

14 september

2020

beslutade den 1 september 2020.

För att bevilja en ansökan om EU-blåkort ska, enligt 6 a kap. 1 §

första stycket 1 utlänningslagen (2005:716), lönen vara minst en och

en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige

(lönetröskeln).

Migrationsverket föreskriver, med stöd av 5 a kap. 5 §

utlänningsförordningen (2006:97) och efter samråd med

Medlingsinstitutet, att lönetröskeln uppgår till 52 950 kronor i

månaden.

______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020. Samtidigt upphör

föreskrifterna (MIGRFS 2019:5) om den lönetröskel som är villkor för

att erhålla EU-blåkort att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Anna Bartosiewicz