lagen.nu

Ärende

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den övergripande term för sådan myndighetsverksamhet som syftar till att nå ett beslut, dvs ett uttalande som har rättslig betydelse för enskilda eller andra myndigheter. Själva processen kallas för handläggning.

Huvudsakligen regleras ärenden, beslut och handläggning enligt förvaltningslagen. Vissa ärenden som handläggs vid en domstol (utan att vara mål, s.k. domstolsärenden) handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Ärende finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2010 s. 609: Rättegångsbalkens regel om vilandeförklaring har ansetts vara analogt tillämplig vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation