Beslut

Beslut är det sätt på vilket rätten avgör saken, när det inte sker genom dom enligt 17 kap. 1 RB eller 30 kap.1 § RB.