Prop. 1998/99:57

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 februari 1999

Göran Persson

Anna Lindh (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Jordanien å den andra. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, frihandel samt ekonomiskt och socialt samarbete. Syftet med avtalet är bl.a. att inom ramen för EG:s nya Medelhavspolitik bidra till stabilitet och en positiv ekonomisk och social utveckling i regionen.

Genom avtalet inrättas vissa organ som skall övervaka avtalets tillämpning.

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 februari 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Winberg, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: statsrådet Lindh

Regeringen beslutar proposition 1998/99:57 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien.