Upphävd författning

Resolution (1757:0119) på städernas allmänna besvär

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1757-01-19
Ändring införd
SFS 1757:0119
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Resolution (1757:0119) på städernas allmänna besvär

Ändring, SFS 1928:124

    Omfattning
    upph. 49 §

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.