Alla nyhetsflöden

Nyheter
Atom feed Nyheter om webbtjänsten
Lagar
Atom feed Alla förordningar
Atom feed Alla lagar
Atom feed Alla författningar
Rättsfall
Atom feed Rättsfall från AD (Arbetsdomstolen)
Atom feed Rättsfall från HFD (Högsta förvaltningsdomstolen)
Atom feed Rättsfall från MD (Marknadsdomstolen)
Atom feed Rättsfall från MIÖD (Migrationsöverdomstolen)
Atom feed Rättsfall från MÖD (Mark- och miljööverdomstolen)
Atom feed Rättsfall från NJA (Högsta domstolen)
Atom feed Rättsfall från PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen)
Atom feed Rättsfall från RÅ (Regeringsrätten)
Atom feed Rättsfall från RH (Hovrätterna)
Atom feed Rättsfall från RK (Kammarrätterna)
Atom feed Samtliga rättsfall
Förarbeten
Atom feed Alla Ds
Atom feed Alla Komittédirektiv
Atom feed Alla Propositioner
Atom feed Alla SOU
Atom feed Samtliga förarbeten
Föreskrifter
Atom feed Författningar utgivna av Affärsverket svenska kraftnät
Atom feed Författningar utgivna av Arbetsmiljöverket
Atom feed Författningar utgivna av Bolagsverket
Atom feed Författningar utgivna av Datainspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Domstolsverket
Atom feed Författningar utgivna av Elsäkerhetsverket
Atom feed Författningar utgivna av Energimarknadsinspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Finansinspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Försvarsmakten
Atom feed Författningar utgivna av Konsumentverket
Atom feed Författningar utgivna av Kriminalvården
Atom feed Författningar utgivna av Kriminalvårdsverket
Atom feed Författningar utgivna av Krisberedskapsmyndigheten
Atom feed Författningar utgivna av Kronofogdemyndigheten
Atom feed Författningar utgivna av Lantmäteriet
Atom feed Författningar utgivna av Lotteriinspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Läkemedelsverket
Atom feed Författningar utgivna av Migrationsverket
Atom feed Författningar utgivna av Myndigheten för press, radio och tv
Atom feed Författningar utgivna av Myndigheten för radio och tv
Atom feed Författningar utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Atom feed Författningar utgivna av Myndigheten för yrkeshögskolan
Atom feed Författningar utgivna av Naturvårdsverket
Atom feed Författningar utgivna av Radio- och TV-verket
Atom feed Författningar utgivna av Revisorsinspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Revisorsnämnden
Atom feed Författningar utgivna av Riksarkivet
Atom feed Författningar utgivna av Riksgäldskontoret
Atom feed Författningar utgivna av Rikspolisstyrelsen
Atom feed Författningar utgivna av Riksskatteverket
Atom feed Författningar utgivna av Sametinget
Atom feed Författningar utgivna av Skatteverket
Atom feed Författningar utgivna av Socialstyrelsen
Atom feed Författningar utgivna av Spelinspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Sprängämnesinspektionen
Atom feed Författningar utgivna av Statens invandrarverk
Atom feed Författningar utgivna av Statens jordbruksverk
Atom feed Författningar utgivna av Statens naturvårdsverk
Atom feed Författningar utgivna av Statens räddningsverk
Atom feed Författningar utgivna av https://lagen.nu/org/2014/elsaekerhetsverket
Atom feed Samtliga föreskrifter
Praxis
Atom feed Documents published by Allmänna reklamationsnämnden
Atom feed Documents published by Justitiekanslern
Atom feed Documents published by Riksdagens ombudsmän
Atom feed Samtliga dokument
Begrepp
Atom feed Alla nya och ändrade begrepp