ARN 2020-08566
Fråga om en resebyrås rätt att ta ut en avgift vid återbetalning av priset för flygbiljetter.
ARN 2020-09902
Fråga om ett flygbolags skyldighet att ersätta resenären för den avgift som en resebyrå har tagit ut vid återbetalning av priset för flygbiljetter.
ARN 2020-15371
Fråga om ett flygbolags skyldighet att återbetala priset för flygbiljetter. Även fråga om en konsument har rätt till ränta när återbetalning av biljettpriset har dröjt.
ARN 2020-16283
Fråga om ett flygbolags skyldighet att återbetala priset för flygbiljetter till konsumenten när flygbolaget påstår sig ha betalat tillbaka biljettpriset till en reseförmedlare.
ARN 2020-19648
Fråga om ansvarsfördelningen mellan ett flygbolag och en resebyrå när det gäller återbetalning av kostnader för flygbiljetter där resebyrån tagit ut extraavgifter för incheckat bagage.
ARN 2020-22881
Fråga om en konsument har rätt till skadestånd enligt reglerna om insättningsgräns och den s.k. omsorgsplikten i spellagen (2018:1138).