AFS 1991:4
AFS 2006:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:4, AFS 2010:14, AFS 2020:4
AFS 2018:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2018:4, AFS 2021:1, AFS 2020:3
AFS 2020:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning
AFS 2015:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts – stendamm i arbetsmiljön
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2015:2, AFS 2019:6
AFS 2017:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:54) med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle
AFS 1994:54
AFS 2008:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2008:3, AFS 2016:10, AFS 2009:5, AFS 2011:1, AFS 2011:7
AFS 2012:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2012:2, AFS 2019:8
AFS 2004:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2004:1, AFS 2005:13, AFS 2014:9, AFS 2019:5
AFS 2007:3: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprutmålning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:29) med föreskrifter om sprutmålning
AFS 2014:35: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:8) om arbetsmiljön vid kassodling av fisk
AFS 2006:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:6, AFS 2010:5
AFS 1999:4: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1999:4, AFS 2011:6, AFS 2008:9, AFS 2015:1, AFS 2000:41, AFS 2010:10, AFS 2014:25
AFS 1999:8: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av pressar och gradsaxar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1999:8, AFS 2000:34, AFS 2017:2, AFS 2008:10
AFS 2004:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2004:6, AFS 2008:8
AFS 2017:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
AFS 1998:6: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om bekämpningsmedel samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1998:6, AFS 2012:6, AFS 2000:29
AFS 2003:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2003:3, AFS 2013:1, AFS 2016:7, AFS 2014:13
AFS 1999:3: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1999:3, AFS 2000:24, AFS 2007:11, AFS 2008:16, AFS 2014:26
AFS 2014:43
AFS 1998:2: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i kylda livsmedelslokaler samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1998:2, AFS 2000:10
AFS 2005:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2005:6, AFS 2015:3, AFS 2014:23
AFS 2001:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2001:1, AFS 2008:15, AFS 2003:4
AFS 2006:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:7, AFS 2014:21, AFS 2010:3, AFS 2011:14
AFS 2018:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning
AFS 1984:16
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1984:16, AFS 2008:5
AFS 2011:19: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2011:19, AFS 2019:9, AFS 2018:2, AFS 2017:4
AFS 2001:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2001:4, AFS 2002:3
AFS 2016:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl
AFS 2005:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2005:3, AFS 2014:31, AFS 2015:9, AFS 2011:16, AFS 2016:6, AFS 2005:24
AFS 2009:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2009:2, AFS 2018:5, AFS 2013:3
AFS 1995:5
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1995:5, AFS 2000:40, AFS 2000:23, AFS 2014:12, AFS 2010:7, AFS 2011:4
AFS 1993:2
AFS 1994:5
AFS 2000:6: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mast- och stolparbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2000:6, AFS 2019:10, AFS 2005:11, AFS 2011:9
AFS 2007:6: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om HIV-testning i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1988:1) om HIV-testning i arbetslivet
AFS 2005:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriferna.
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2005:2, AFS 2014:30, AFS 2016:5, AFS 2015:8, AFS 2011:13, AFS 2010:12
AFS 2014:39: Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1993:3) om arbete i slutet utrymme
AFS 1996:7
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1996:7, AFS 2014:18, AFS 2011:5, AFS 2010:8, AFS 2000:37
AFS 2009:1: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) med föreskrifter om arbete i utgångskassa
AFS 2002:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av trycksatta anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2002:1, AFS 2011:10, AFS 2014:29
AFS 2006:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:1, AFS 2019:7
AFS 2014:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete
AFS 2007:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2007:1, AFS 2019:2
AFS 2007:8: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1994:11) om organiskt damm i lantbruk
AFS 2014:22: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
AFS 2005:15: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2005:15, AFS 2015:5, AFS 2019:12
AFS 2007:4: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om oorganisk ytbehandling Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling
AFS 2014:28: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor
AFS 1997:5: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om smältning och gjutning av metall samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1997:5, AFS 2014:15, AFS 2000:20
AFS 2016:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
AFS 2009:9: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1994:8) med föreskrifter om laser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2012:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2012:3, AFS 2018:8
AFS 2008:13: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2008:13, AFS 2018:6
AFS 1982:17
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1982:17, AFS 2000:9
AFS 2014:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2000:6) om mast- och stolparbete
AFS 2014:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:16) om dykeriarbete
AFS 2010:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2010:16, AFS 2019:4
AFS 2014:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2014:20: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar
AFS 2006:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:5, AFS 2010:15
AFS 1998:5: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2014:19: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl
AFS 2016:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:3) om spikpistoler
AFS 2016:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:2) om bultpistoler
AFS 2007:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2007:7, AFS 2019:13
AFS 2018:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1996:7) och allmänna råd om utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 2015:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2005:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2005:1, AFS 2012:7, AFS 2014:7
AFS 2014:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar
AFS 2006:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med övereller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2006:8, AFS 2020:8, AFS 2011:15, AFS 2014:34
AFS 2005:20: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2005:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:4) med föreskrifter om sotning
AFS 1993:41
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1993:41, AFS 2011:3, AFS 2010:6, AFS 2000:39
AFS 2016:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2009:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2009:7, AFS 2019:11
AFS 1993:10
AFS 2014:38: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:10) med föreskrifter om manhål på vissa behållare samt kommentarer
AFS 2014:42: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö
AFS 2013:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 1990:11
AFS 2007:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-484-3 ISSN 1650-3163
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2007:5, AFS 2018:7, AFS 2014:41, AFS 2014:24
AFS 2018:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
AFS 2001:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2001:3, AFS 2009:8, AFS 2010:11
AFS 1997:7: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1997:7, AFS 2017:5
Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om blybatterier för drivning av fordon Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1988:4) om blybatterier för drivning av fordon.
AFS 2005:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2005:5, AFS 2009:6
AFS 2019:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2019:3, AFS 2023:16, AFS 2022:3
AFS 2014:8: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2009:7) om artificiell optisk strålning
AFS 1997:2: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 1985:18: Om farliga ämnen finns särskilda bestämmelser i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga ämnen (AFS 1985:17).
AFS 2014:36: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1984:15) med föreskrifter om avloppsanläggningar m.m. samt kommentarer
AFS 2004:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2004:3, AFS 2011:12
AFS 2014:44: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
AFS 2005:16: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2015:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2012:5: publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.
AFS 2008:12: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om växlingsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (1986:11) med föreskrifter om växlingsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2014:40: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
AFS 2008:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med djur samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2003:6: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2003:6, AFS 2014:16, AFS 2008:6, AFS 2011:11
AFS 2014:27: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest
AFS 1992:9
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 1992:9, AFS 2009:3, AFS 2011:20, AFS 2014:3
AFS 2011:17: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1996:10) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av stål, (AFS 1996:11) med föreskrifter om sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium, (AFS 1996:12) med föreskrifter om svetsade gasflaskor av olegerat stål
AFS 2006:3: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:1) med föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler)
AFS 1982:3: Föreskrifterna begränsas i anslutning härtill till skyddet av arbetstagare. Denna kungörelse innehåller allmänna bestämmelser om ensamarbete. Det ligger i sakens natur att dessa inte ger exakta besked i olika tänkbara situationer. De anger emellertid en viljeinriktning beträffande arbetsmiljölagens tillämpning. Mera exakta och konkreta bestämmelser om ensamarbete finns i ett antal författningar från arbetarskyddsstyrelsen (sid 6). Sådana regler kommer efterhand också att tas in i olika specialkungörelser. Föreskrifterna innebär att speciella villkor gäller för sådana ensamarbeten, som är förenade med särskilda risker eller påfrestningar. Det är då viktigt att göra följande bedömningar. -
AFS 2007:9: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1988:6 ) med föreskrifter om trämögel
AFS 2010:2
AFS 2012:1: publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.
AFS 2016:4: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
AFS 2014:14: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2007:7) om rök- och kemdykning
AFS 2011:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2010:1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-525-3 ISSN 1650-3163
AFS 2014:10: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om föreskrifter (AFS 2010:1) om berg- och gruvarbete
AFS 2014:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter föreskrifter om om ändring ändring ii Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:5) om arbete vid bildskärm
AFS 2008:18: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1992:20) om arbete med flytgödsel
AFS 1998:8: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i motorbranschen samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2020:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19
AFS 1981:14
AFS 2008:2: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:20) om arbete i restauranger och andra storhushåll
AFS 1981:15
AFS 2015:6: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården
AFS 2014:37: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:26) med föreskrifter om vissa arbeten på fartyg samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2009:10: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om värme i bilhytter Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:10) om värme i bilhytter
AFS 2008:14: Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med föreskrifter om förskola och fritidshem
AFS 1999:7: Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2001:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hamnarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 1994:1
AFS 2001:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
AFS 2009:11: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1983:18) om värme i taxibilar
AFS 2020:9: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd med särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2020:9, AFS 2021:4
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring AFS 2020:7 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) Utkom från trycket den 28 september 2020 om kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2020:5: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning
AFS 2005:23: Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1985:8) om kontaktlinser i arbetslivet
AFS 2009:12: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 4 april 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2022:1
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2022:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2022 (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
Grund- och ändringsförfattningar: AFS 2022:4