Upphävd författning

Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1772-11-04
Ändring införd
SFS 1772:1104
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning

Ändring, SFS 1952:48

  Omfattning
  ändr. betr. tiden för firandet av Marie bebådelsedag, midsommardagen och allhelgonadagen

Ändring, SFS 1952:49

  Omfattning
  ikrafttr. av 1952:48

Ändring, SFS 1989:253

  Omfattning
  upph.