Upphävd författning

Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1834-09-23
Ändring införd
SFS 1834:30 s. 3
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.