Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1855-07-20
Ändring införd
SFS 1855:82 s.1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; hafwe löftesman lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen betala. Är ej aftal om förfallotid gjordt, äge ock gäldenär eller löftesman rätt att betala när han will, ändå att borgenär det ej fordrar.

Ändringar

Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.