Upphävd författning

Kammarkollegiets Kungörelse (1870:10 s.1) angående upprättande av nya jordeböcker

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1870-01-28
Ändring införd
SFS 1870:10 s. 1
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Kammarkollegiets Kungörelse (1870:10 s.1) angående upprättande av nya jordeböcker

Ändring, SFS 1874:21 s.3

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1931:47

    Omfattning
    upph. 25 p

Ändring, SFS 2000:310

Omfattning
upph.