Upphävd författning

Skrivelse (1898:50 s.2) till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1898-05-27
Ändring införd
SFS 1898:50 s.2
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enl. SFS 1927:15.
Genom beslut den 27 maj 1898 (Svensk författningssamling nr 50 sid. 2) har Kungl. Maj:t medgivit, att det tillsvidare finge vara varje svensk undersåte tillåtet att utanför Blekinge läns kust idka ålfiske med fast fiskredskap i allt det vatten, som icke omfattades av strandägares enskilda fiskerätt, skattlagda ålfiskens rätt dock oförkränkt. Kungörelse (1927:15).

Ändringar

Skrivelse (1898:50 s.2) till befallningshavanden i Blekinge län angående rätt att vid länets kust idka ålfiske med fast fiskeredskap

Ändring, SFS 1927:15

    Omfattning
    ändr.

Ändring, SFS 1993:1097

    Omfattning
    upph.